Most érkezett a bejelentés a családi pótlékról, amit holnap utalnak!

Most érkezett a bejelentés a családi pótlékról, amit holnap utalnak!

Most érkezett a bejelentés a családi pótlékról, amit holnap utalnak! A következő családi pótlék így alakul a halottak napja miatt! Itt a Posta közleménye! Változás a családi pótléknál, bejelentették a pontos dátumokat! Családi pótlék utalás – a halottak napja miatt változik az ellátások utalása! A halottak napja miatt 1 nappal később csak November 3-án Pénteken érkezik a pénz a családokhoz! A Posta közleményben tudatta, hogy ott nincs változás! Jó hírt jelentettek be, Decemberben kétszer jön a pénz!

Dátumok lejjebb:

( Friss híreink )

Családi pótlék kifizetés-utalás – Mikor jön a családi pótlék?2023 Januárban nem jön csp


Időszak Banki jóváírás

várható időpontja

2023. január február 02. (csütörtök)
2023. február március 2. (csütörtök)
2023. március  április 04. (kedd)
2023. április  május 03. (szerda)
2023. május június 02. (péntek)
2023. június július 04. (kedd)
2023. július augusztus 25. (péntek)
2023. augusztus augusztus 25. (péntek)
2023. szeptember október 03. (kedd)
2023. október november 03. (péntek) Halottak napja után
posta: november 6-10 közt2023. november december 04. (hétfő)
2023. december 2024. január 03. (szerda)

előbb fog jönni

Postai kifizetés esetén ügyfeleink a fent jelzett napot követő 2-4 munkanap múlva kapják meg a kiutalt ellátást.

A családi pótlék havi összege:

Egy gyermekes család esetén 12.200 Ft
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700 Ft
Két gyermekes család esetén (gyermekenként) 13.300 Ft
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 14.800 Ft
Három vagy többgyermekes család esetén (gyermekenként) 16.000 Ft
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén (gyermekenként) 17.000 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, továbbá a gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, továbbá nevelőszülőnél elhelyezett tartós beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után 23.300 Ft
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő esetén 25.900 Ft
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos nagykorú személy esetén 20.300 Ft
A gyermekotthonban, a javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, valamint szociális intézményben élő, nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén, valamint a saját jogon ellátásban részesülő személy esetén 14.800 Ft

Mikor kell szüneteltetni a családi pótlék folyósítását?

a) a jogosult távolléte alatt, ha a jogosult 3 hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem az EU tagállama, nem EGT-tagállam, vagy nem olyan állam, amelynek állampolgára azonos jogállást élvez az Európai Közösség és tagállamai vagy az EGT-megállapodásban részes állam állampolgárával.b) az egyéb ellátás folyósításának időtartama alatt, ha a külszolgálatot vagy külföldi szolgálatot teljesítő személy részére a Cst. alapján ellátásra jogosító gyermekre tekintettel jogszabály alapján egyéb ellátást folyósítanak.c) ha az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek, az adott nevelési évben 5 napot igazolatlanul mulasztott, a családi pótlékra jogosult személyt, az intézmény vezetője tájékoztatja, hogy az igazolatlanul elmulasztott huszadik óvodai nevelési nap után a családi pótlék szüneteltetésre kerül.
d) ha a tanköteles, vagy a tankötelezettsége megszűnését követően nevelési-oktatási intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermek, az adott tanítási évben 10 napot igazolatlanul mulasztott, a családi pótlékra jogosult személyt, az intézmény vezetője tájékoztatja, hogy az igazolatlanul elmulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglakozás után a családi pótlék szüneteltetésre kerül.e) szüneteltetni kell a családi pótlék folyósítását, amennyiben a 18. életévet betöltött személynek rendszeres jövedelme van. Rendszeres jövedelemnek kell tekinteni a legalább három egymást követő hónapban keletkezett jövedelmet. A folyósítást a negyedik hónaptól kezdődően kell szüneteltetni.f) ha a gyermeket a  bíróság szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen bűnösnek mondta ki, de büntetésként rá szabadságvesztést nem szabott ki, a gyermekre tekintettel megállapított iskoláztatási támogatást az ítéletet hozó bíróság tájékoztatása alapján 12 naptári hónapon át – szüneteltetni kell.

1 perce jelentették be – így folytatódik a tanítás az őszi szünet után!

error: Content is protected !!