Kivételes nyugdíjemelés járhat sokaknak – mutatjuk a részleteket, 30 napon belül utalják a pénzt!!!

Kivételes nyugdíjemelés járhat sokaknak – mutatjuk a részleteket, 30 napon belül utalják a pénzt!!!

A nagyon alacsony nyugdíjak esetében többféle jogosultság alapján is kérhető méltányossági alapú emelés. Indokolt esetben egyszeri segély is igényelhető három évente. A szabályozás nem általános, különleges körülmények kellenek a jogosultsághoz.

Sokak nyugdíjasnak járhat – akár tudtán kívül is – kivételes nyugellátás-emelés. A három évente adható méltányossági alapú emelés annak a 85000 forint alatti pénzellátásban részesülőnek, aki elérte az öregségi nyugdíjkorhatárt, vagy megváltozott munkaképességű özvegy, vagy olyannak, aki a fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik és özvegy.

Ha valaki a nyugellátás kivételes emelését kéri, akkor előnyt élvez ha: valaki hosszú szolgálati idővel rendelkezik (férfiaknál 35, nőknél 30 évnél hosszabb szolgálati idő), a 70 évnél idősebb, vagy még nem részesült kivételes nyugellátás-emelésben. Az ilyenfajta emelés 3 évente lehetséges, nem is lehet ezen időn belül kérvényezni az újbóli növelést. A méltányossági nyugdíjemelés összege a 28 500 forintos nyugdíjminimum legalább 10, de legfeljebb annak 25 százaléka. A minimális tétel 2850, a maximális 7125 forint az emelésnél.

Kérvényezhető viszont rendkívüli körülmények között egyszeri segély is, ha a havi jövedelem összege 75 vagy 85 ezer forint. Előbbi összeg akkor számít, ha a kérvényező közeli hozzátartozójával közös háztartásban él, a nagyobbik tétel az egyedül élőknél képezi a jogosultság alapját. Az évente egyszer engedélyezhető segély összege legalább 15 000, legfeljebb 42 750 forint lehet.

A nyugellátás összegének kivételes méltányosságból történő megemelése, illetve az egyszeri segély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, de ez történhet elektronikus úton is.

Annak is van esélye, akinek még nyugdíj sem járna

Nyugdíjmegállapítás kivételes méltányosságból is történhet: ekkor a jogosító feltétel (például a nyugdíjkorhatár betöltése) teljesül, a szükséges mértékű szolgálati idő követelmény azonban nem. Az Adó.hu cikke szerint megállapítható a juttatás az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személy, a megváltozott munkaképességű özvegy és az árva részére. Kizáró ok viszont: az előzetes letartóztatás hatálya, a szabadságvesztéssel járó büntetés, vagy ha valaki meghatározott bentlakásos szociális intézményben él, illetve gyermekvédelmi otthont nyújtó ellátásban részesül, vagy javító intézetben van elhelyezve.

Kivételes öregségi nyugdíj akkor állapítható meg, ha a kérelmező rendelkezik a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő legalább felével.

A nyugdíjminimum – mely a fenti összefoglalóból láthatóan sok kedvezmény alapja lehet – még 2020-ig biztosan a jelenlegi szinten marad.

error: Content is protected !!