Kijött a Hivatalos Rendelet: Kijárási korlátozás pontos részletek a rendelet alapján – csak így, és ide mehet két hétig!!!

Kijött a Hivatalos Rendelet: Kijárási korlátozás pontos részletek a rendelet alapján – csak így, és ide mehet két hétig!!!

Mint írtuk, Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel a Kossuth Rádióban jelentette be: szombattól kijárási korlátozások lépnek életbe Magyarország egész területére március 28. és április 11. között.

A rendelet szövege már meg is jelent a Magyar Közlönyben, ebből kiderül:

Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. Ez a tömegközlekedésre is érvényes.

Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására a rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.

Ezek az alapos indokok:

a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás

napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése

az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna)

Az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

A házasságkötés és a temetés szűk családi körben

A napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (élelmiszerüzletben) történő vásárlás

A napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben történő vásárlás

Az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás

A mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat

A piacon, a helyi termelői piacon történő vásárlás

A gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (gyógyszertárban) történő vásárlás,

Az üzemanyag-töltőállomás felkeresése

A dohányboltban történő vásárlás,

A fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele

A szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele

A gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele

A hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele

A legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele

Az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása

A szülői jogok és kötelezettségek

A hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá – közeli kontaktusra vonatkozó tiltások betartásával a:

A magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás

Idősek boltlátogatása:

Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja. Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag a 65 év felettiek tarózkodhatnak. Ennek betartatása az üzemeltető felelőssége.

A rendőrség ellenőrzi

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi, a katonai rendészet és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti bármely szerv bevonásával.

Büntetés

A rendelet szerinti korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendőr intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával a rendőrségi törvényben meghatározott módon alkalmazhatja.

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. Szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

A rendelet 2020. március 28. napján lép hatályba és 2020. április 11-én hatályát veszti.

Kapcsolódó cikkek: Itt és Itt

error: Content is protected !!