Itt a letölthető kérelem, Hétfő reggel beadható kérelem – 150 ezer forint évi 1 alkalommal! Sokaknak már igazolás sem kell, alanyi jogon fogják megkapni a közel 150 ezer forintot! Jövedelemtől függetlenül is jár!Mutatjuk kiknek jár alanyi jogon és kinek kell igazolás a kérvényhez!!!

Itt a letölthető kérelem, Hétfő reggel beadható kérelem – 150 ezer forint évi 1 alkalommal! Sokaknak már igazolás sem kell, alanyi jogon fogják megkapni a közel 150 ezer forintot! Jövedelemtől függetlenül is jár!Mutatjuk kiknek jár alanyi jogon és kinek kell igazolás a kérvényhez!!!

A közgyógyellátás járhat alanyi jogon vagy normatív alapon, de még méltányossági alapon is kérvényezhető az önkormányzatnál. A lakóhely szerinti járási hivatalokhoz beadott kérelmekhez mellékelni kell az orvosi igazolást is.

A közgyógyellátás egy szociális alapon járó támogatás féle azoknak, akiknek segítségre van szükségük a gyógyszerek megvásárlásához, vagy a vizsgálatokhoz és az egyéb gyógyászattal kapcsolatos térítésekhez. A rendszer törvényileg szabályozott, és szigorú szabályai vannak, valamint jogosultsági feltételei. Nyilvánvaló, hogy aki súlyos betegségben vagy betegségekben szenved, kíváncsi arra, hogy az állam mennyiben nyújt ehhez támogatást és ellátást. A közgyógyellátás tulajdonképpen az egészségi állapota megóvásához és a gyógyuláshoz segít hozzá azzal, hogy az ehhez szükséges kiadásokat redukálja le.

A közgyógyellátási jogosultság három jogcímen létezik, az alanyi jogon járó közgyógyellátás, valamint a normatív alapon járó közgyógy és a méltányossági.

A közgyógyellátási igényünket a lakóhelyünknek megfelelően illetékes járási hivatalához kell benyújtani, amihez mellékleteket is csatolni kell. A legfontosabb, amit mindenképpen vinnünk kell, az a háziorvos által kiállított orvosi igazolás. Méltányossági közgyógyellátás is van, és ha ezen a jogalapon szeretnénk megállapíttatni a közgyógyellátást, akkor jegyzőhöz kell fordulnunk. A jegyző a méltányossági kérelem intézése során igazolást küld öt munkanapon belül az egészségbiztosítási szervnek, azonban ezelőtt meg kell vizsgálnia a jövedelmi viszonyokat.

A méltányossági eljárás keretében az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalás formájában dönt, illetve állapítja meg a rendszeres gyógyító ellátások egy hónapra járó költségét. Egyénileg határoz meg egy gyógyszerkeretet és ennek tartalmát, vagyis azt, hogy ebbe a gyógyszerkeretbe milyen gyógyszerek milyen térítési díjjal szerepelnek. Alanyi jogon jár a közgyógyellátás, ha valaki rendszeres szociális segéllyel rendelkezik és egészségileg károsodott; valamint aki rokkantsági járadékot kap, vagy a max. 30%-os mértékben rokkant és a rokkantsági ellátásban részesülő; valamint aki után magasabb összegű családi pótlékot állapítottak meg Ezeken azonban csak azok az esetek, amik a leggyakoribbak, de léteznek még jogosultsági feltételek, amit jogszabály tartalmaz.

A normatív alapon jogosultak azon az alapon kapnak közgyógyellátást, hogy a számára szükséges gyógyító ellátás költségei meghaladják a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 10 százalékát minden egyes hónapban, (2017-ben 2850 forint körüli összeg) és a havi jövedelem a családban egy főre számítva nem éri el a nyugdíjminimumot, egyedül élő esetében pedig az 150%-át.

Aki közgyógyellátásra jogosultnak kiállítanak egy közgyógy igazolványt, amit magánál kell tartania, mert ezzel az igazolvánnyal tudja majd térítésmentesen megvásárolni az egyes olyan gyógyszereket, amelyeket a társadalombiztosításon belül a támogatás alcsoportba besoroltak, vagyis nem valamennyi féle és fajta gyógyszerre lehet igénybe venni, továbbá nem korlátlanul, hanem csak az egyén részére megállapított gyógyszerkeretén belül. Az egyéni gyógyszerkeret maximálisan havonta csupán 12.000.-Ft, de ha nem éri el az ezer forintot a gyógyszerigény, akkor nem állapítanak meg keretet. Az éves keret mellett megállapíthatnak eseti keretet, ami 6000.-Ft továbbra is. Évek óta nem módosítottak az amúgy is nagyon alacsony összegű gyógyszerkeret összegén. Minden évben a költségvetésről szóló törvény állapítja meg azt, mely minden év január 1 napján lép hatályba.

Az egyéni gyógyszerkeret három havonta, egyenlő részletekben nyílik meg. A három hónapos tárgyidőszakban megmaradt összeg görgethető egy jogosultsági éven belül, azaz a következő 3 hónapos tárgyidőszakra vonatkozó gyógyszerkeret összegét növeli, de nem vihető át következő évre!!! Erre ügyelni kell, különben elvész a támogatás! ( “A gyógyszerkeret akkor is egy évre szól, ha a közgyógyellátási jogosultságot 2 évre állapították meg, ezért az első évre megnyitott keretből fel nem használt összeg nem vihető át a következő jogosultsági évre” – szól a Nemzeti Egészségészségbiztosítási Alapkezelő honlapján a felhívás!)

A közgyógy felhasználható még gyógyászati segédeszközökre, valamint protetikai és fogszabályozó eszközökre, és az ehhez kapcsolódó javítás költségeire is kiterjeszthető. Gyógyászati ellátásokra is elkölthető, amit orvosi rehabilitáció miatt kell valakinek mondjuk igénybe venni.

Az egyén gyógyszerköltségét mindig úgy határozzák meg, hogy a krónikus betegségéhez mérten az egy hónapra jutó legkisebb költségű és legalacsonyabb terápiás költséggel felszámolt készítményeket veszik számba, de maximum kb. 6.000.-Ft összegig vehető csak figyelembe, és nem kizárólag a szakorvosi rendelvényes gyógyszerekre vonatkozóan.

Abban az esetben, ha a havi gyógyszerköltség meghaladja a 6.000,- forintot akkor csak a szakorvosi javaslatra rendelhető gyógyszerek alapul vételével, az egészségbiztosítási szerv vezetőjének döntése alapján állapítható meg magasabb összeg.

Olyan eset is gyakorta van, hogy az egészségi állapot romlása miatt magasabb költségű gyógyszereket kell megvásárolni, vagy a gyógyszerek áremelkedése miatt történik változás, ezért a gyógyszerigény havi összegét ilyen esetben emelni szükséges. Ha ez a változás meghaladja az ezer forintot, akkor lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret év közbeni felülvizsgálatára is. Ezt viszont mindenkinek magának kell kérelmeznie, ez nem automatikusan történik. Ez a magasabb gyógyszerkeret attól a naptól jár, hogy az erről szóló határozatot meghozta az illetékes szerv és 15 nap eltelt, ami a fellebbezési határidő. Ha ennek az ellenkezője történik, vagyis csökken a gyógyszerkeret, az már a határozathozataltól számított 30. naptól jár.

ITT a  kérelem : kérelem közgyógyellátás megállapítására

 

error: Content is protected !!