ITT A KÖTELEZŐ VÍZÓRA CSERE! Kiadták az ORSZÁGOS FIGYELMEZTETÉST! ENNYIBE FOG KERÜLNI >>

ITT A KÖTELEZŐ VÍZÓRA CSERE! Kiadták az ORSZÁGOS FIGYELMEZTETÉST! ENNYIBE FOG KERÜLNI >>

Sokan elfelejthetik, vagy egyáltalán nincs róla tudomásuk, de bizony 8 évente kötelező a vízórák, azaz a mellékvízmérők cseréje, mert ennyi idő után veszítik el hitelességüket. A csere költsége pedig a fogyasztót terheli.

Nincs mese, érdemes észben tartani és figyelemmel kísérni sok más mellett ezt is, hiszen a fogyasztói szerződések tekintetében aki nem veszi komolyan a vízórák cseréjéről szóló értesítéseket, annak bizony az adott vízművel kötött fogyasztói szerződése semmissé válik ami újabb bonyodalmakat okozhat.

8 évente kötelező a csereA törvény értelmében mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és a felhasználó közötti tényleges elszámolás alapja csak hiteles eszköz lehet. A mellékvízmérők hitelességét a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési hivatal (MKEH) törvényes, sértetlen tanúsító jele (plomba, matrica) bizonyítja.

A mellékvízmérő cseréjére akkor van szükség, ha a mérő hitelessége lejárt. Cseréjéről a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A mellékvízmérők hitelességi ideje a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett jogszabály értelmében 8 év. Amennyiben a vízmű jelzi, hogy hamarosan lejár a mérőóra hitelessége, érdemes még időben lépni, különben megszűnik az érvényben lévő szerződés, amit csak még több utánajárással, illetve papírmunkával lehet újra megkötni.

Tízezer forint körül mozognak a cserék díjai mérőnkéntA hitelesített mérő cseréjét elvégezheti egy megbízott kivitelező, minősített vállalkozó, de a szolgáltatás megrendelhető vízművektől is, amely esetben kevesebb dolga van a tulajdonosnak.

Mivel nincs hatósági ára egy cserének, ezért érdemes körülnézni a piacon mielőtt megbíznánk valakit. Társasházak esetében sok esetben a közös képviselő is tud ajánlani megbízható vállalkozót vagy szerződött szakembert aki akár a több lakásos cserét az általa szabott árakhoz mérten kedvezménnyel is számolhatja.

Bár az árak között nagy különbség nincs, a munkálatok megkezdése előtt ugyanakkor érdemes rákérdezni a kiszállási díjra. (Lehet olyan eset is, amikor külön számolják fel azt, vagy egyáltalán magában az árba építik be azt. Sőt! Olyan is lehetséges mikor a kiszállási díjjal nem is számolnak.)

Fontos még tudni, hogy a mérőcserét üzembe helyezésnek kell követnie, melyet szolgáltatónként változóan, de külön kell kérvényezni a társaságoktól, amely külön díjtétellel jár.

Ezekre kell figyelni a munkavégzésnélA cserét követően írásban rögzíteni kell:

a fogyasztásmérő cseréjének okát;a csere dátumát;a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő adatait (típus, gyári szám, átmérő, a hitelesítés vagy kalibrálás dátuma) és mérőállását, állapotát;a lecserélt és a felszerelt fogyasztásmérő védelmi eszköz, eszközök azonosítóját;távleolvasás érdekében a fogyasztásmérőhöz telepített eszköz azonosítóját;a felhasználó vagy a képviselője, illetve a víziközmű-szolgáltató képviselőjének olvasható nevét és aláírását.

Fontos tudni itt is, ha a víziközmű-szolgáltató – az üzletszabályzat szerinti – kötbért támaszt, mert szerződésszegésre hivatkozik, akkor ennek megtörténtét neki kell bizonyítania. Szerződésszegés lehet például a fogyasztó részéről, ha a vízmérőóra ellenőrzését, a hibás óra javítását, hitelesítési vagy egyéb okból történő cseréjét, vagy leolvasását a szerződésben leírtak szerint nem teszi lehetővé, vagy pedig ha a javításra, cserére, karbantartásra és az elfagyás elleni védelemre maga köteles, utóbbiakról nem gondoskodik. De ugyanígy ide tartozik az az eset, ha a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére szabálytalanul kerül sor.

error: Content is protected !!