Törvényváltozás! 2019 március 19-től így számolják a nyugdíjakat >>> megjelent a kormányrendelet!!!

Törvényváltozás! 2019 március 19-től így számolják a nyugdíjakat >>> megjelent a kormányrendelet!!!

Elkészültek a nyugdíjak meghatározásához szükséges szorzók írja a 24óra.

A hétfői Magyar Közlönyben jelent meg legújabb szorzótábla, amely szerint például az 1970-ben szerzett fizetésekre 107,199-es szorzó vonatkozik, az 1980-as kereseteknél pedig 58,339 a szorzó. 2016-ra 1,257-es, a 2017-re pedig 1,113-as szorzó vonatkozik. A korábbi jogszabályban szereplő szorzók alacsonyabbak voltak.

Eszerint a keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2018. január 1-je és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén a következők:

 

Új valorizációs szorzók
ÉV VALORIZÁCIÓS SZORZÓ
2007 1,929
2008 1,803
2009 1,771
2010 1,658
2011 1,558
2012 1,527
2013 1,455
2014 1,412
2015 1,355
2016 1,257
2017 1,113
Forrás: Magyar Közlöny

 

A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában az egyes rendelkezések – nyugdíjjárulék-alap felső határa, adólevonás, degresszió, stb. – alkalmazását.

A nyugdíjak összegének kiszámítása a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) és az annak végrehajtására kiadott 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: TnyR.) foglaltaknak megfelelően történt.

A jogszabály szövegét követve három példán keresztül mutatjuk be az öregségi nyugdíj összegének kiszámításával kapcsolatos eljárást. A nyugdíj megállapításának kezdő időpontja mindhárom esetben 2018. május 1-je.

Az első példában az öregségi nyugdíjat igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló havi átlagkeresete megállapításához a jogszabályban előírt időtartamra rendelkezik keresettel [Tny. 22. § (4) bekezdése].

A második esetben az igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló átlagkeresetet meghatározó időszak fele részére nem rendelkezik keresettel, jövedelemmel, ezáltal a havi átlagkeresete meghatározásához hiányzó időre eső napokra a keresetet az 1988. évet megelőző időszak kereseteiből kell pótolni [Tny. 22. § (5) bekezdés első mondata].

A harmadik példában az öregségi nyugdíjat igénylő a nyugellátása alapjául szolgáló havi átlagkeresetet meghatározó időszak fele részében szintén nem rendelkezik keresettel, jövedelemmel, az 1988. évet megelőzően pedig kereseti adatai nem lelhetők fel, ezért a hiányzó időszakra a minimálbérrel való pótlás szabálya került alkalmazásra [Tny. 22. § (5) bekezdés második mondata].

1. számú példa

 

A 41 év szolgálati idővel rendelkező, öregségi teljes nyugdíjat igénylő személy 2018. május 1-tőlszeretné az ellátást igénybe venni. A nyugdíj megállapításának napján, 2018. május 1-től rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjra jogosító feltételekkel, vagyis a reá irányadó öregségi korhatárt betöltötte és az életkorához előírt szolgálati időt – a minimum 20 évet – megszerezte.

A nyugellátás alapját az 1988. január 1-jétől 2018. április 30-ig terjedő időtartam nyugdíjjárulék alapjául szolgáló keresetei, jövedelmei képezik. Az ezen időszak alatt elért keresetei és táppénzes napjai az alábbiak szerint alakultak.

Béridőszak Jövedelem, kereset
(Ft)
Jutalom (Ft) Év végi részesedés
(Ft)
Kieső idő (táppénz)
1988.01.01-12.31. 93 000 7 000
1989.01.01-12.31. 120 000 12 000 6 000
1990.01.01-12.31. 136 000 11 000
1991.01.01-12.31. 90 000 03.02-09.10.
1992.01.01-12.31. 550 000 30 000
1993.01.01-12.31. 915 000
1994.01.01-12.31. 912 000
1995.01.01-12.31. 980 000 03.05-04.05.
1996.01.01-12.31. 895 000
1997.01.01-12.31. 700 000 04.11-07.03.
1998.01.01-12.31. 1 274 000 09.08-09.30.
1999.01.01-12.31. 900 000 06.01-12.31.
2000.01.01-12 31. 1 035 000
2001.01.01-12 31. 1 995 494 180 000
2002.01.01-12 31. 2 175 497
2003.01.01-12 31. 2 555 000
2004.01.01-12 31. 3 307 000
2005.01.01-12 31. 3 650 000 12.14-12.14.
2006.01.01-12 31. 3 395 000 03.06-04.12.
2007.01.01-12 31. 3 850 000
2008.01.01-12 31. 3 970 000
2009.01.01-12 31. 3 700 000 09.01-09.30.
2010.01.01-12.31. 3 865 000
2011.01.01-12.31. 3 950 000
2012.01.01-12.31. 4 050 000
2013.01.01-12.31. 4 210 000 01.07-01.16.
2014.01.01-12.31. 4 210 000 350.000
2015.01.01-12.31. 4 500 000
2016.01.01-12.31. 4 500 000
2017.01.01-12.31 4 800 000
2018.01.01-04.30 1 680 000

Az 1995. és az 1999. években elért keresetek meghaladták az 1992. március 1-jétől évenként meghatározott egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határt, ezért a fent jelzett évek kereseteit az alábbiak szerint kell „korlátozni”.

  1. évben a bérezett napjainak száma (365-32) 333. A napi nyugdíjjárulék-fizetési felső határ 2.500 forint, amely 333 napra vonatkoztatva (2.500×333) 832.500 forint. A kifizetett 980.000 forint helyett tehát 832.500 forint az 1995. évi ellátási alap.
  2. évben a bérezett napjainak száma (365-214) 151. Az 1999. évi járulékfizetési felső határ napi 5.080 forint, amely 151 napra számítva 767.080 forint. Tehát a 900.000 forint jövedelemmel szemben a nyugdíj kiszámításánál 767.080 forint vehető csak figyelembe.

Az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határokat 1992. március 1-jétől 2012. december 31-éig az 1. számú melléklet tartalmazza. (2013. január 1-jétől a nyugdíjjárulék-fizetési felső határ megszűnt.)

A nyugdíj alapját képező átlagkereset kiszámításához szükséges kereseteket naptári évenként kell meghatározni.

A nyugdíj kiszámítását az előző táblázatban bemutatott éves bruttó jövedelmek alapján kell elvégezni. (Ennek a járulékfizetési felső határral a leírtak szerint korrigált összege jelentette az egyes években fizetendő nyugdíjjárulék alapját.)

A nyugdíjkiszámítás során azonban az éves nettó jövedelmek átlagát kell meghatározni. Ezek kalkulációja során – kedvezően eltérve az általános szabályoktól – a levonandó személyi jövedelemadót nem az éves bruttó jövedelem, hanem ennek egyéni járulékkal csökkentett összege alapján kell kiszámítani. Ennek során a következők szerint kell eljárni.

Az 1988. január 1-jétől elért kereseteket, jövedelmeket naptári évenként csökkenteni kell a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulékmértékek figyelembevételével számított természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj, munkavállalói járulék, vállalkozói járulék, valamint 2010. január 1-jétől egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék összegével [Tny. 22. § (6) bekezdés a) pont].

A levonandó járulékok százalékos kulcsait a 2. számú melléklet tartalmazza.

A járulékok levonását követően az igénylő korrigált keresetei a következők szerint alakulnak.

Béridőszak Egyéni járulékkal csökkentett jövedelem, kereset
(Ft)
Egyéni járulékkal csökkentett jutalom (Ft) Egyéni járulékkal csökkentett év végi részesedés
(Ft)
Kieső idő (táppénz)
1988.01.01-12.31. 83 700 6 300
1989.01.01-12.31. 108 000 10 800 5 400
1990.01.01-12.31. 122 400 9 900
1991.01.01-12.31. 80 820 03.02-09.10.
1992.01.01-12.31. 489 500 26 700
1993.01.01-12.31. 805 200
1994.01.01-12.31. 807 120
1995.01.01-12.31. 736 763 03.05-04.05.
1996.01.01-12.31. 792 075
1997.01.01-12.31. 619 500 04.11-07.03.
1998.01.01-12.31. 1 127 490 09.08-09.30.
1999.01.01-12.31. 671 195 06.01-12.31.
2000.01.01-12 31. 905 625
2001.01.01-12 31. 1 746 058 157 500
2002.01.01-12 31. 1 903 560
2003.01.01-12 31. 2 235 625
2004.01.01-12 31. 2 860 555
2005.01.01-12 31. 3 157 250 12.14-12.14.
2006.01.01-12 31. 2 912 910 03.06-04.12.
2007.01.01-12 31. 3 195 500
2008.01.01-12 31. 3 295 100
2009.01.01-12 31. 3 071 000 09.01-09.30.
2010.01.01-12 31. 3 207 950
2011.01.01-12 31. 3 258 750
2012.01.01-12.31. 3.300.750
2013.01.01-12.31. 3 431 150 01.07-01.16.
2014.01.01-12.31. 3 431 150 285 250
2015.01.01-12.31. 3 667 500
2016.01.01-12.31. 3 667 500
2017.01.01-12.31. 3 912 000
2018.01.01-04.30. 1 369 200

A „járuléktalanítást” követően évenként, az adott évre vonatkozó adótábla segítségével ki kell számítani a figyelembe vehető keresetekre képzett személyi jövedelemadót és ezzel az összeggel a figyelembe vehető kereseteket csökkenteni kell [Tny. 22. § (6) bekezdés b) pont].

A 2010. január 1-je és 2012. december 31-e között elért keresetek, jövedelmek esetén az adóalapot növelni kell az adóalap-kiegészítés összegével, tehát a személyi jövedelemadó képzett összegének megállapításához az előzőekben járuléktalanított jövedelmet a társadalombiztosítási járulék mértékével emelve kell figyelembe venni (ún. szuperbruttósítás).

A 2012. évben az adóalap-növelő összeget csak a jövedelem 2 millió 424 ezer forintot meghaladó része után kell megállapítani, 27 %-os mértékkel. [A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29. § (3) bekezdés].

Az egyes évekre vonatkozó adótáblák a 3. számú mellékletben találhatóak.

A képzett adó kiszámításánál naptári évenként érvényesíteni kell a TnyR. 15 §-ában meghatározott adóalap- illetve adókedvezményeket is. Ezeket a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az adókiszámítást követően a „valorizáció”-t is végre kell hajtani, vagyis a nyugdíjazást megelőző naptári év előtt elért keresetet, jövedelmet – az országos nettó átlagkereset egyes években történő növekedését alapul véve – a nyugdíjazást megelőző naptári év kereseti szintjéhez kell igazítani [Tny. 22. § (9) bekezdése].

Ez azt jelenti, hogy a havi átlagkereset megállapításánál figyelembe vehető 1988-2016. évek kereseteit 2018-ban a 2017. év kereseti szintjéhez kell igazítani. Ez valorizációs szorzószámok segítségével történik, amelyek az 5. számú mellékletben találhatóak írja a Nyufig.

Az adókiszámítás és a valorizáció menete

1988. év
Az 1988. évben kifizetett kereset járulékkal csökkentett összege 83.700 Ft
ebből levonva az éves adóalap kedvezmény – 12.000 Ft
összesen: 71.700 Ft
az 1988. évi figyelembe vett jövedelem adósávjának alsó határa – 70.000 Ft
az adott sávban adózó összeg 1.700 Ft
az adósáv szerinti adó mértéke 25% (1.700×0,25) 425 Ft
az adósáv alsó határának (70.000 Ft) adója +4.400 Ft
éves képzett adó összege (425+4.400) 4.825 Ft
az 1988. évben kifizetett munkabér – éves adó (83.700-4.825) 78.875 Ft
az év végi részesedés 1988. évben még adómentes volt + 6.300 Ft
az 1988. évi adóval csökkentett összes jövedelem 85.175 Ft
valorizációs szorzószám: 28,078
ennek alapján,
1988. évben ellátási alapként figyelembe vehető (85.175 x 28,078) 2.391.544 Ft
1989. év
Az 1989. évi munkabér, jutalom és év végi részesedés járulékkal csökkentett összege 124.200 Ft
ebből levonva az éves adóalap kedvezmény – 12.000 Ft
összesen: 112.200 Ft
az 1989. évi figyelembe vett jövedelem adósávjának alsó határa – 100.000 Ft
az adott sávban adózó összeg 12.200 Ft
az adósáv szerinti adó mértéke 29% (12.200×0,29) 3.538 Ft
az adósáv alsó határának (100.000 Ft) adója + 9.450 Ft
éves képzett adó összege (3.538+9.450) 12.988 Ft
az 1989. évi adóval csökkentett összes jövedelem (124.200-12.988) 111.212 Ft
valorizációs szorzószám: 24,019
ennek alapján,
1989. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 2.671.201 Ft
1990. év
Az 1990. évben kifizetett munkabér és jutalom járulékkal csökkentett összege 132.300 Ft
ebből levonva az éves adóalap kedvezmény – 12.000 Ft
összesen: 120.300 Ft
az 1990. évi figyelembe vett jövedelem adósávjának alsó határa – 90.000 Ft
az adott sávban adózó összeg 30.300 Ft
az adósáv szerinti adó mértéke 30% (30.300×0,3) 9.090 Ft
az adósáv alsó határának (90.000 Ft) adója + 5.250 Ft
éves képzett adó összege (9.900+5.250) 14.340 Ft
az 1990. évi adóval csökkentett összes jövedelem (132.300-14.340) 117.960 Ft
valorizációs szorzószám: 19,753
ennek alapján,
1990. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 2.330.064Ft
  1. évben a kieső napok miatt az elért keresetet először évesíteni kell. (Ez a technikai megoldás az időarányos személyi jövedelemadó reális meghatározása érdekében szükséges.) Ezt követően történhet meg az éves adó meghatározása, majd az éves adóból ki kell számítani a bérezett napokra eső „képzett” adó összegét. Hasonlóképpen kell eljárni minden olyan esetben, amikor a naptári éven belül kieső idő van, vagyis a kereset nem teljes naptári tartamra szól.
1991. év
Az 1991. évben 172 napra (!) kifizetett munkabér járulékkal csökkentett összege 80.820 Ft
évesítés [(80.820/172)x365] 171.508 Ft
az 1991. évi figyelembe vett jövedelem adósávjának alsó határa – 150.000 Ft
az adott sávban adózó összeg 21.508 Ft
az adósáv szerinti adó mértéke 32% (21.508×0,32) 6.883 Ft
az adósáv alsó határának (150.000 Ft) adója +18.600 Ft
éves adó összesen (6.883+18.600) 25.483 Ft
levonva az éves adókedvezmény – 3.000 Ft
éves képzett adó 22.483 Ft
a 172 bérezett napra eső képzett adó összege [(22.483 : 365)x172] 10.595 Ft
az 1991. évi adóval csökkentett jövedelem  (80.820-10.595) 70.225 Ft
valorizációs szorzószám: 15,739
ennek alapján
1991. évben ellátási alapként figyelembe vehető 1.105.271Ft

Az 1992. évben nem volt kieső nap és nem volt adóalap-, illetőleg adókedvezmény sem.

1992. év
Az 1992. évi munkabér és jutalom járulékkal csökkentett összege 516.200 Ft
az éves képzett adó összege
[500.000 Ft-nak 130.000 Ft +( 16.200 Ft-nak a 40 %-a = 6.480 Ft)]
– 136.480 Ft
az 1992. évi képzett adóval csökkentett jövedelem (516.200-136.480) 379.720 Ft
valorizációs szorzószám: 12,975
ennek alapján,
1992. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 4.926.867Ft
1993. év
1993. évi munkabér járulékkal csökkentett összege 805.200 Ft
az éves adó összege
[500.000 forintnak 130.000 forint+(305.200 Ft-nak a 40 %-a = 122.080 Ft)]
252.080 Ft
éves adókedvezmény – 2.400 Ft
1993. évi adó összege (252.080-2.400) 249.680 Ft
az 1993. évi adóval csökkentett jövedelem (805.200-249.680) 555.520 Ft
valorizációs szorzószám: 11,024
ennek alapján,
1993. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 6.124.052 Ft

 

1994. év
Az 1994. évben kifizetett munkabér járulékkal csökkentett összege 807.120 Ft
az éves adóalap-kedvezmény ennek 10%-a – 80.712 Ft
ezáltal az adóalap 726.408 Ft
az éves képzett adó összege
[550.000 Ft-nak 149.500 Ft + (176.408 Ft-nak a 44 %-a = 77.620 Ft)]
– 227.120 Ft
az 1994. évi adóval csökkentett jövedelem (807.120 – 227.120 ) 580.000 Ft
valorizációs szorzószám: 8,660
ennek alapján,
1994. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 5.022.800Ft
1995. év
1995. évben 333 napra az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határig figyelembe vehető (!) jövedelem járulékkal csökkentett összege 736.763 Ft
évesítés [(736.763/333) x 365] 807.563 Ft
ennek az éves adója
[550.000 Ft-nak 149.500 Ft + (257.563 Ft-nak a 44 %-a = 113.328 Ft)]
262.828 Ft
az adókedvezmény, az éves egyéni járulék (10%) összegének (80.756 Ft) 25%-a – 20.189 Ft
a képzett adó összege a teljes évre 242.639 Ft
ebből, a 333 bérezett napra eső adó összege [(242.639 / 365)x333] 221.367 Ft
az 1995. évi adóval csökkentett jövedelem (736.763 – 221.367) 515.396 Ft
valorizációs szorzószám: 7,691
ennek megfelelően,
1995. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 3.963.911Ft
1996. év
Az 1996. évben beszámítható összes jövedelem járulékkal csökkentett összege 792.075 Ft
éves képzett adó (nem volt sem adóalap-, sem adókedvezmény)
[550.000 Ft-nak 171.500 Ft +(242.075 Ft-nak a 44 %-a = 106.513 Ft)]
– 278.013 Ft
az 1996. évi adóval csökkentett jövedelem: 514.062 Ft
valorizációs szorzószám: 6,551
ennek megfelelően,
1996. évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: 3.367.620 Ft
1997. év
Az 1997. évben 281 napra szóló kereset járulékkal csökkentett összege 619.500 Ft
évesítés [(619.500/281) x 365] 804.689 Ft
ennek éves adója
[700.000 Ft-nak 193.000 Ft + (104.689 Ft-nak a 39 %-a = 40.829 Ft)]
233.829 Ft
éves adójóváírás – 43.200 Ft
a teljes évre képzett adó 190.629 Ft
ebből a 281 bérezett napra eső adó összege [(190.629 : 365)x281] 146.758 Ft
az 1997. évi adóval csökkentett jövedelem (619-500 – 146.758) 472.742 Ft
valorizációs szorzószám: 5,279
ennek megfelelően,
1997. évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: 2.495.605 Ft
1998. év
1998. évben 342 napra kifizetett jövedelem járulékkal csökkentett összege 1.127.490 Ft
évesítés [(1.127.490/342) x 365] 1.203.315 Ft
ennek adója
[1.100.000 Ft-nak 349.000 Ft+(103.315 Ft-nak a 42 %-a = 43.392 Ft)]
392.392 Ft
éves adójóváírás – 50.400 Ft
az éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (7 %) 25 %-a] – 21.058 Ft
a teljes évre képzett adó [392.392 – (50.400+21.058)] 320.934 Ft
ebből a 342 napra eső adó összege [(320.934/365) x 342] 300.711 Ft
az 1998. évi adóval csökkentett jövedelem (1.127.490 – 300.711) 826.779 Ft
 
valorizációs szorzószám: 4,458
ennek megfelelően,
az 1998. évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: 3.685.781 Ft
1999. év
1999. évben 151 napra az egyéni nyugdíjjárulék-fizetési felső határig figyelembe vehető jövedelem járulékkal csökkentett összege 671.195 Ft
évesítés [(671.195 / 151) x 365] 1.622.425 Ft
ennek adója
[1.000.000 Ft-nak 260.000 Ft+(622.425 Ft-nak a 40 %-a=248.970 Ft)]
508.970 Ft
éves adójóváírás – 36.000 Ft
éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] – 32.449 Ft
a teljes évre képzett adó [508.970 – (36.000 + 32.449)] 440.521 Ft
ebből a 151 napra eső adó összege [(440.521 / 365) x 151] 182.243 Ft
az 1999. évi adóval csökkentett jövedelem ( 671.195 – 182.243) 488.952 Ft
valorizációs szorzószám: 3,956
ennek megfelelően,
az 1999. évben az ellátás alapjául figyelembe vehető: 1.934.294 Ft
2000. év
2000. évben kapott munkabér járulékkal csökkentett összege 905.625 Ft
ennek adója
[400.000 Ft-nak 80.000 Ft + (505.625 Ft-nak a 30 %-a = 151.688 Ft)]
231.688 Ft
éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] -18.113 Ft
éves adójóváírás -36.000 Ft
a teljes évre képzett adó [231.688 – (18.113 + 36.000)] 177.575 Ft
a 2000. évi adóval csökkentett jövedelem (905.625 – 177.575) 728.050 Ft
valorizációs szorzószám: 3,551
ennek megfelelően,
2000. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 2.585.306 Ft
2001. év
2001. évben kifizetett munkabér és jutalom járulékkal csökkentett összege 1.903.558 Ft
ennek adója
[1.050.000 Ft-nak 267.000 Ft+(853.558 Ft-nak a 40 %-a=341.423 Ft)]
608.423 Ft
éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] – 38.071 Ft
éves adójóváírás – 36.000 Ft
a teljes évre képzett adó [ 608.423 – (38.071 + 36.000)] 534.352 Ft
a 2001. évi adóval csökkentett jövedelem (1.903.558 – 534.352) 1.369.206 Ft
valorizációs szorzószám: 3,056
ennek megfelelően,
2001. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 4.184.294 Ft
2002. év
2002. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 1.903.560 Ft
ennek adója
[1.200.000 Ft-nak 300.000 Ft+(703.560 Ft-nak a 40 %-a=281.424 Ft)]
581.424 Ft
éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8 %) 25 %-a] – 38.071 Ft
éves adójóváírás -60.000 Ft
a teljes évre képzett adó [581.424 – (38.071 + 60.000)] 483.353 Ft
a 2002. évi adóval csökkentett jövedelem (1.903.560 – 483.353) 1.420.207 Ft
valorizációs szorzószám: 2,555
ennek megfelelően,
2002. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 3.628.629 Ft
2003. év
2003. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 2.235.625 Ft
ennek adója
[1.350.000 Ft-nak 340.000 Ft +(885.625 Ft-nak 40 %-a = 354.250 Ft)]
694.250 Ft
éves adókedvezmény [a nyugdíjjárulék (8,5 %) 25 %-a] – 47.507 Ft
éves adójóváírás – 108.000 Ft
a teljes évre képzett adó [694.250 – (47.507 + 108.000)] 538.743 Ft
a 2003. évi adóval csökkentett jövedelem (2.235.625–538.743) 1.696.882 Ft
valorizációs szorzószám:2,236
ennek megfelelően,
2003. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 3.794.228 Ft
2004. év
2004. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 2.860.555 Ft
ennek adója
[1.500.000 Ft-nak 326.000 Ft+(1.360.555 Ft-nak a 38 %-a= 517.011 Ft)]
843.011 Ft
éves adójóváírás – 108.000 Ft
a teljes évre képzett adó (843.011 – 108.000) 735.011 Ft
a 2004. évi adóval csökkentett jövedelem (2.860.555 – 735.011) 2.125.544 Ft
valorizációs szorzószám: 2,115
ennek megfelelően,
2004. évben ellátási alapként figyelembe vehető: 4.495.526 Ft
2005. év
2005. évi 364 napra kapott jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.157.250 Ft
évesítés [(3.157.250 / 364) x 365] 3.165.924 Ft
ennek adója
[1.500.000 Ft-nak 270.000 Ft+(1.665.924 Ft-nak a 38 %-a= 633.051)]
903.051 Ft
éves adójóváírás – 108.000 Ft
a teljes évre képzett adó (903.051 – 108.000) 795.051 Ft
ebből a 364 napra eső adó összege [(795.051 / 365) x 364] 792.873 Ft
a 2005. évi adóval csökkentett jövedelem (3.157.250 – 792.873) 2.364.377 Ft
valorizációs szorzószám: 1,921
ennek megfelelően,
2005. évben ellátási alapként figyelembe vehető 4.541.968Ft
2006. év
2006. évben 327 napra kapott jövedelem járulékkal csökkentett összege 2.912.910 Ft
évesítés  [(2.912.910 / 327) x 365] 3.251.413 Ft
ennek adója
[1.550.000 Ft-nak 279.000 Ft+(1.701.413 Ft-nak a 36 %-a= 612.509)]
891.509 Ft
éves adójóváírás – 108.000 Ft
a teljes évre képzett adó (891.509 – 108.000) 783.509 Ft
ebből a 327 napra eső adó összege [(783.509 / 365) x 327] 701.938 Ft
a 2006. évi adóval csökkentett jövedelem (2.912.910-701.938) 2.210.972 Ft
valorizációs szorzószám: 1,785  
ennek megfelelően,
2006. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.946.585 Ft
2007. év
2007. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.195.500 Ft
ennek adója
[1.700.000 Ft-nak 306.000 Ft + (1.495.500 Ft-nak a 36 %-a = 538.380 Ft)]
844.380 Ft
éves adójóváírás – 108.000 Ft
a teljes évre képzett adó (844.380 – 108.000) 736.380 Ft
a 2007. évi adóval csökkentett jövedelem (3.195.500-736.380) 2.459.120 Ft 
valorizációs szorzószám: 1,733
ennek megfelelően,
2007. évben ellátási alapként figyelembe vehető 4.261.655 Ft
2008. év
2008. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.295.100 Ft
ennek adója
[1.700.000 Ft-nak 306.000 Ft + (1595.100 Ft-nak a 36 %-a = 574.236 Ft)]
880.236 Ft
éves adójóváírás – 136.080 Ft
a teljes évre képzett adó (880.236- 136.080) 744.156 Ft
a 2008. évi adóval csökkentett jövedelem (3.295.100-744.156) 2.550.944 Ft
valorizációs szorzószám: 1,620
ennek megfelelően,
2008. évben ellátási alapként figyelembe vehető 4.132.529 Ft
2009. év
2009. évben 335 napra kapott jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.071.000 Ft
évesítés [(3.071.000 / 335) x 365] 3.346.015 Ft
ennek adója
[1.900.000 Ft-nak 342.000 Ft + (1.446.015 Ft-nak a 36 %-a = 520.565 Ft)]
862.565 Ft
éves adójóváírás – 136.080 Ft
a teljes évre képzett adó (862.565 – 136.080) 726.485 Ft
ebből az 335 napra eső adó összege [(726.485 / 365) x 335] 666.774 Ft
a 2009. évi adóval csökkentett jövedelem (3.071.000-666.774) 2.404.226 Ft
valorizációs szorzószám: 1,591
ennek megfelelően,
2009. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.825.124Ft

A 2010. január 1-je és 2012. december 31-e között szerzett jövedelem esetében az ún. szuperbruttósítást is el kell végezni, vagyis az éves adóköteles keresethez hozzá kell adni a szociális hozzájárulási adó (27 %) összegét.

2010. év
2010. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.207.950 Ft
adóalap-kiegészítés (3.207.950 x 0,27) 866.147 Ft
4.074.097 Ft
ennek adója
(4.074.097 Ft-nak a 17 %-a)
692.596 Ft
éves adójóváírás – 181.200 Ft
a teljes évre képzett adó (692.596 – 181.200) 511.396 Ft
a 2010. évi adóval csökkentett jövedelem (3.207.950 – 511.396) 2.696.554 Ft
valorizációs szorzószám: 1,490
ennek megfelelően,
2010. évben ellátási alapként figyelembe vehető 4.017.865 Ft
2011. év
2011. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.258.750 Ft
adóalap-kiegészítés (3.258.750 x 0,27) 879.863 Ft
4.138.613 Ft
ennek adója
(4.138.613 Ft-nak a 16 %-a)
662.178 Ft
éves adójóváírás – 145.200 Ft
a teljes évre képzett adó (662.178 – 145.200) 516.978 Ft
a 2011. évi adóval csökkentett jövedelem (3.258.750 – 516.978) 2.741.772 Ft
valorizációs szorzószám: 1,400  
ennek megfelelően,  
2011. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.838.481 Ft
2012. év
2012. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.300.750 Ft
adóalap-kiegészítés (3.300.750-2.424.000) x 0,27 236.723 Ft
3.537.473 Ft
ennek adója
(3.537.473 Ft-nak a 16 %-a)
565.996 Ft
a 2012. évi adóval csökkentett jövedelem (3.300.750-565.996) 2.734.754 Ft
valorizációs szorzószám: 1,372
ennek megfelelően,  
2012. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.752.082 Ft
2013. év
2013. évben 355 napra kapott jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.431.150 Ft
évesítés [(3.431.150 / 355) x 365] 3.527.802
a teljes évre képzett adó
(3.527.802 Ft-nak a 16 %-a)
564.448 Ft
ebből a 355 napra eső adó összege [(564.448/ 365) x 355] 548.984 Ft
a 2013. évi adóval csökkentett jövedelem (3.431.150 – 548.984) 2.882.166 Ft
valorizációs szorzószám: 1,307
ennek megfelelően,  
2013. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.766.991 Ft
2014. év
2014. évi munkabér és jutalom járulékkal csökkentett összege 3.716.400 Ft
ennek adója
(3.716.400 Ft-nak a 16 %-a)
594.624 Ft
a 2014. évi adóval csökkentett jövedelem (3.716.400-594.624) 3.121.776 Ft
   
valorizációs szorzószám: 1,269  
ennek megfelelően,  
2014. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.961.534 Ft
2015. év
2015. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.667.500 Ft
ennek adója(3 667 500 Ft-nak a 16 %-a) 586.800 Ft
a 2015. évi adóval csökkentett jövedelem (3.667.500 – 586.800) 3.080.700 Ft
valorizációs szorzószám: 1,217
ennek megfelelően,  
2015. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.749.212 Ft
2016. év
2016. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.667.500 Ft
ennek adója(3.667.500 Ft-nak a 15 %-a) 550.125 Ft
a 2016. évi adóval csökkentett jövedelem (3.667.500-550.125) 3.117.375 Ft
valorizációs szorzószám: 1,129
ennek megfelelően,  
2016. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.519.516 Ft

A 2017. december 31-ét követő folyósítási időponttól induló nyugellátásoknál a 2017. és az azt követő év keresetei már nem kerülnek valorizálásra. Ennek megfelelően a számítási mód a következő.

2017. év
2017. évi jövedelem járulékkal csökkentett összege 3.912.000 Ft
ennek adója(3.912.000 Ft-nak a 15 %-a) 586.800 Ft
a 2017. évi adóval csökkentett jövedelem (3.912.000-586.800) 3.325.200 Ft
ennek megfelelően,
2017. évben ellátási alapként figyelembe vehető 3.325.200 Ft
2018. év
2018. évben április 30-ig 120 napra kapott munkabér és jutalom járulékkal csökkentett összege 1.369.200 Ft
évesítés (1.369.200/120) x 365 4.164.650
a teljes évre képzett adó(4.164.650 Ft-nak a 15 %-a) 624.698 Ft
ebből a 120 napra eső adó összege [(624.698 / 365) x 120] 205.380 Ft
a 2018. évi adóval csökkentett jövedelem (1.369.200-205.380) 1.163.820 Ft
ennek megfelelően,
2018. évben ellátási alapként figyelembe vehető 1.163.820 Ft

Ezt követően összegezni kell az évenként figyelembe vehető kereseteket és az osztószámokat.

Összegző tábla
Béridőszak Ellátási alap (Ft) Osztószám
1988 2 391 544 366
1989 2 671 201 365
1990 2 330 064 365
1991 1 105 271 172
1992 4 926 867 366
1993 6 124 052 365
1994 5 022 800 365
1995 3 963 911 333
1996 3 367 620 366
1997 2 495 605 281
1998 3 685 781 342
1999 1 934 294 151
2000 2 585 306 366
2001 4 184 294 365
2002 3 628 629 365
2003 3 794 228 365
2004 4 495 526 366
2005 4 541 968 364
2006 3 946 585 327
2007 4 261 655 365
2008 4 132 529 366
2009 3 825 124 335
2010 4 017 865 365
2011 3 838 481 365
2012 3 752 082 366
2013 3 766 991 355
2014 3 961 534 365
2015 3 749 212 365
2016 3 519 516 366
2017 3 325 200 365
2018 1 163 820 120
Összesen: 110 509 555 10 453

Az összes kereset és az osztószám hányadosaként az egy napi átlagkereset kerül meghatározásra, amelyet évesíteni kell, majd ebből havit (elosztani 12-vel) kell képezni, és ekkor kapjuk meg az átlagkereset összegét. Eszerint: 110.509.555 / 10.453 = 10.572,041 x 365 = 3.858.795,329 / 12 = 321.566,277 Ft.

error: Content is protected !!