VÉGRE ITT AZ 58 év felettiek támogatása – havi 60 ezer forintot kaphatsz ha elmúltál 58 és valószínűleg nem is tudsz róla! Megtaláltuk a HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓT ÉS AZ IGÉNYLÉST!!! >>>

VÉGRE ITT AZ 58 év felettiek támogatása – havi 60 ezer forintot kaphatsz ha elmúltál 58 és valószínűleg nem is tudsz róla! Megtaláltuk a HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓT ÉS AZ IGÉNYLÉST!!! >>>

Itt tájékozódhat >>>
Újabb ellátás összege emelkedett január 1-től, amire sokan nem is számítottak! A
nyugdíj előtti álláskeresési segély összege bruttó 59.600forint/hó összegre nő 2019. január 1-től!

A nyugdíj előtti álláskeresési segélyt a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyei
munkaügyi központ kirendeltsége állapítja meg.
Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben az részesülhet, aki
álláskeresőnek minősül,
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül,
munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami
foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani,
90 napon át álláskeresési járadékban részesült, és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát
kimerítette,

a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez
legfeljebb öt év hiányzik, és ezt az életkort az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését
követő három éven belül betöltötte,

rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély időtartama
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának kezdő napja a kérelem benyújtását követő nap.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély addig folyósítható, amíg a jogosult öregségi, rokkantsági, baleseti
rokkantsági nyugdíjra nem szerez jogosultságot.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának szüneteltetése

Ha az álláskereső:
terhességi gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra, illetőleg gyermekgondozási segélyre
való jogosultságának megállapítását jelenti be,
előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti, kivéve, ha a
szabadságvesztés-büntetést pénzbüntetés átváltoztatása miatt állapították meg,
keresetpótló juttatásban részesül, amelynek minimum összege a mindenkori minimálbér 60
százaléka és maximum a minimálbér 100 százaléka.
az álláskeresési járadék folyósításának időtartamára, amennyiben a szünetelés alatt folytatott,
illetve alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony eredményeként álláskeresési járadékra
szerzett jogosultságot,

90 napra, ha az álláskereső az általa folytatott kereső tevékenységhez kapcsolódó bejelentési
kötelezettségét elmulasztja.
A nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósításának megszüntetése

Az ügy rövid leírása A nyugdíj előtti álláskeresési segély célja: A munkaerő-piaci változások hatására
egyre több munkavállaló kerül abba a helyzetbe, hogy bár szeretne munkát vállalni, de idős kora miatt
nehezebben talál megfelelő álláslehetőséget. Az álláskeresési segély azoknak a nyugdíjhoz közel álló
álláskeresőknek nyújt segítséget az életvitelükhöz, akik tartósan nem tudnak munkaviszonyt létesíteni.
Ki jogosult az eljárásra? Azok a természetes személyek lesznek az álláskeresési segéllyel kapcsolatos
eljárás alanyai, akik álláskeresési ellátás iránti kérelmet nyújtanak be és álláskeresési segélyre lesznek
jogosultak. Álláskeresési segélyre az jogosult, aki álláskeresőnek minősül, munkát akar vállalni, de önálló
álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő
munkahelyet felajánlani, a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
betöltéséhez legfeljebb öt éve hiányzik (megállapításhoz szükséges életkor), és legalább
45 napon át álláskeresési járadékban részesült, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítása kereső tevékenység miatt megszűnt és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerez jogosultságot és az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát kimerítette, és az
álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy az előzőekben részletezett megszűnést követően három éven belül betölti a megállapításhoz szükséges életkort, és rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz
szükséges szolgálati idővel, és korhatár
előtt ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti
életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.
Lehetőség van elektronikus ügyintézésre, de az ügyintéző által megadott időpontban szükség van a
személyes megjelenésre.
Milyen adatokat kell megadni? Kérelem arra, hogy az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel
rendelkezik-e az ügyfél.
Milyen iratok szükségesek? Nyilatkozat más szervtől való adatkérés céljából V.3. Milyen költségei
vannak az eljárásnak? Nincs.
Hol intézhetem el? Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalainak
foglalkoztatási osztályai Ügyintézés határideje 21 nap
Jogorvoslati lehetőség : Van lehetőség fellebbezésre. A fellebbezés címzettje: Budapest Főváros/megyei
kormányhivatalok Benyújtani: az állami foglalkoztatási szervként eljáró Fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai Határidő: 15 napon belül Illetékmentes.

error: Content is protected !!