HAVI 28.500 FORINTOS vásárlási utalvány ÉLELMISZERRE! ÉVENTE 3 alkalommal kaphatod meg! ÍME A részletek :

HAVI 28.500 FORINTOS vásárlási utalvány ÉLELMISZERRE! ÉVENTE 3 alkalommal kaphatod meg!

ÍME A részletek :

Eseti települési támogatás:

1.) Eseti települési támogatásra jogosult az a személy, aki igazolható módon a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, ha szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatásra nem szerzett jogosultságot, továbbá saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 százalékát (2020-ban 85.500,-Ft).

Az eseti települési támogatás mértéke legfeljebb a nyugdíjminimum 100 %-a (2020-ban 28.500,-Ft). Az eseti települési támogatásra ugyanaz a kérelmező – továbbá a vele közös háztartásban élő személy – a segély felvételétől számított három hónap elteltével – a szükséges feltételek fennállása esetén – ismét jogosulttá válik. Ilyen esetben a jogosultságot új eljárás keretében kell elbírálni.

Eseti települési támogatást ugyanannak a személynek naptári évenként legfeljebb három alkalommal lehet megállapítani.

2.) A Népjóléti Bizottság eseti települési támogatást nyújthat annak a személynek, ahol a saját és családtagjai jövedelmének egy főre jutó átlaga meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 százalékát (2020-ban 85.500,-Ft) és rendkívüli élethelyzete azt indokolja. Az így megállapított segély évenkénti mértéke nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát (2020-ban 85.500,-Ft).

 

error: Content is protected !!