Fogorvosi ellátás ingyen >> így veheti igénybe! Sajnos sokaknak ez ez egyetlen lehetőség, hogy fogorvoshoz menjenek!

Fogorvosi ellátás ingyen >> így veheti igénybe! Sajnos sokaknak ez ez egyetlen lehetőség, hogy fogorvoshoz menjenek!

Hogyan vehetem igénybe a fogászati ellátást?

A fogorvosi szolgáltatás területi ellátási kötelezettséggel (körzetben), gyermek- (0-18. éves korig), felnőtt- (18 éves kortól) és vegyes szolgálat (felnőtt és gyermek) keretében szervezett.

Az iskolafogászati ellátás igénybe vehető a feladat ellátására kijelölt gyermek-, vegyes szolgálat keretében is. Az oktatási intézményekben a tanulói létszámtól függően iskola, ifjúsági fogorvosi ellátás szervezhető.

A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető fogászati ellátások – főszabály szerint – annál a fogorvosi szolgálatnál vehetők igénybe, amely arra – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint – területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik. Az egészségbiztosító által finanszírozott fogorvosi szolgáltató köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó, ellátásra jogosultakat, továbbá a rendelési időben hozzá forduló olyan betegeket, akik ellátásának elmaradása egészségüket károsító, vagy gyógyulásukat lassító állapotromlásukhoz vezetne.

Lehetőség van a körzeti (területi ellátási kötelezettség alapján kijelölt) fogorvosi szolgálattól eltérően másik fogorvoshoz is fordulni, amennyiben a felkeresett másik fogorvos az ellátását elvállalja. Ebben az esetben ugyanolyan feltételekkel vehető igénybe a fogorvosi ellátás, mintha a saját körzetében látták volna el.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fogorvos a területi ellátási kötelezettségén, körzetén kívül lakó biztosított részére is térítésmentesen köteles nyújtani az egészségbiztosítás keretében járó fogászati szolgáltatásokat.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy a fogorvosi ellátásban – a háziorvosi alapellátásban megszokottól eltérően – a fogorvosi alapellátási feladatok folyamatos ellátása végett nem kell bejelentkezni a területileg illetékestől eltérő, egészségbiztosító által finanszírozott fogorvosi szolgáltatóhoz.

Ügyeljen arra, hogy a TAJ-kártyáját, valamint – ha 14 éven felüli – a személyazonosságot igazoló okmányát (mint például a személyazonosító igazolvány) a fogorvoshoz fordulás során vigye magával, mivel csak azok előzetes bemutatásával vehető igénybe a fogorvosi ellátás. Javasoljuk, hogy a TAJ-kártyát akkor is vigye magával, amennyiben tároló elemmel rendelkező állandó személyazonosító igazolvánnyal (e-kártya) rendelkezik, mert annak TAJ igazolására való felhasználhatósága az egyes intézményeknél rendelkezésére álló technikai feltételektől függ. Az orvos az ellátást megelőzően ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) – ellátásra jogosultakról vezetett –nyilvántartásában. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld lámpa” jelzést mutat, erről az orvosnál tájékoztatják Önt. 

Ha megállapodás alapján jogosult egészségügyi ellátásra, a jogviszonyellenőrzés „sárga” jelzéstmutat, amellyel a fogászati ellátások közül támogatással csak sürgősségi (belső hivatkozás: Sürgősségi ellátás) ellátás vehető igénybe.

Fontos, hogy ha a jogviszony ellenőrzés „piros lámpát” mutat, az orvos csupán a jogviszony nyilvántartásra hivatkozással ellátását nem utasíthatja vissza, ugyanakkor a jogviszonyát tisztázni kell, így annak érdekében bármelyik kormányhivatalt felkeresheti.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben fogorvosa valamely oknál fogva tevékenységét nem tudja ellátni, úgy helyettesítés keretében a helyettesítő orvos látja el a fogorvosi ellátást azzal, hogy fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

Szükséges-e beutaló a fogászati ellátáshoz?

A fogászati alapellátás beutaló nélkül, a fogászati szakellátás (szájsebészet, fogszabályozás, fogágybetegségek kezelése, gyermekszakellátás, fogászati röntgen) beutalóval vehető igénybe.

error: Content is protected !!