Figyelem! Hétfőtől igényelhetőek az iskolakezdésre járó támogatások! Mutatjuk:

iskolakezdési támogatás 2023

Figyelem! Hétfőtől igényelhetőek az iskolakezdésre járó támogatások! Mutatjuk:

Minden forint jól jöhet – mutatjuk a fővárosi önkormányzatok beiskolázási támogatásait:

Az idei tanév talán még az eddigieknél is nagyobb anyagi terhet ró az iskolás gyermekek szüleire, hiszen minden drágul, a keresetek pedig egyre kevesebbet érnek. A terhek enyhítésének érdekében sok önkormányzat kínál iskolakezdési támogatásokat gyermeket nevelő lakosai számára.

Szinte minden városban és kerületben elérhető a segítség, érdemes tehát felmenni a helyi települési önkormányzat internetes oldalára, és onnan letölteni az igénylőlapokat. Mutatunk néhány példát, milyen jellegű segítségekről van szó.


Kőbánya:

A 2023. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek az 8 000 Ft értékű vásárlási utalványban. A Kelet-pesti Tankerületi Központ által kerületünkben működtetett általános iskolák tanulói, valamint a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az iskolákban vehetik át az utalványokat.

A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2023/2024. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával – 2023. augusztus 28. és szeptember 15. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában vehetik át az utalványokat.


Óbuda:

Beiskolázási támogatás akkor kérhető ha a kérelmező családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 90.000,-Ft-ot, egyedülálló szülő esetén a 100.000,-Ft-ot. A beiskolázási támogatás összege általános iskolai tanuló részére 10.000Ft, középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000,-Ft, felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000,-Ft. A beiskolázási támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal, augusztus 21. és november 30. között lehet benyújtani.


Kispest:

Az önkormányzat 2017. óta hagyományosan minden évben 1-1 millió forinttal támogatja a kerületi iskolákat a Kispesti Iskola Támogatási Alapból. A támogatást az iskolák – a jogszabályi kereteket között– saját belátásuk szerint használhatják fel akár iskolai kirándulások, akár eszközbeszerzések, akár felújítások megvalósítására.


Zugló:

Tanévkezdési támogatás annak a gyermeket gondozó családnak, egyedülálló szülőnek akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban, az egy fogyasztási egységre jutó egyenlő értékű jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot, és a család tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal, valamint ahol a gyermeket gondozó szülők vagy a gyermeket gondozó más törvényes képviselőjének valamelyike Budapest XIV. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik.

A tanévkezdési támogatás gyermekenkénti összege 10 000 forint, a kérelmet a gyermek törvényes képviselője a megfelelő nyomtatványon augusztus 1-e és október 31. napja között nyújthatja be.


XV. kerület

A polgármester Újpalota iskoláztatási támogatásra való jogosultságot állapít meg annak a gyermeket nevelő személynek, akinek gyermeke az adott év szeptemberében egy köznevelési intézményben az első, ötödik, kilencedik, illetve középfokú tanulmányainak utolsó évfolyamát kezdi meg. A Újpalota iskoláztatási támogatásra az a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy gyám jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a 250 000 forintot.

A Újpalota iskoláztatási támogatás összege 25 000 forint, mely gyermekenként, az első, az ötödik, a kilencedik, valamint a középfokú tanulmányok utolsó évfolyamának megkezdésekor egyszer adható pénzbeli ellátás. A támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet június 15. és szeptember 30. közötti határidőn belül kell benyújtani


Csepel

A csepeli önkormányzat 15 ezer forintos iskolakezdési utalványt biztosít minden, az általános iskola első osztályát szeptemberben kezdő csepeli gyermeknek. A Csepeli Gyermeksziget Program keretében biztosított támogatást a polgármesteri hivatal Családtámogatási Irodáján lehet igényelni.


Újpest

Beiskolázási támogatást biztosít azon újpesti lakcímmel rendelkező szülő részére, akinek gyermeke/fiatal felnőtt gyermeke 6. életévét betöltötte, de 23. életévét nem töltötte be, nappali tagozaton folytat tanulmányokat és önálló keresettel nem rendelkezik. A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, valamint fiatal felnőttenként egyszeri 15 000 Ft. A kérelem elbírálása során jövedelemvizsgálat történik, az egy főre jutó jövedelemhatár 2 fő esetében 143 640 Ft, 3 vagy ennél több fő esetében 119 700 Ft.

Emellett az önkormányzat tanszercsomaggal készül az első osztályos tanulóknak minden újpesti iskolába. A csomag tartalmaz gyurmát, vízfestéket, ragasztót, színesceruzát, vonalzót, valamint 100%-ban újrahasznosítható kulacsot és uzsonnásdobozt.


Budavár

Az I. kerületben iskolakezdési támogatásra jogosult a kérelmező, ha alapfokú oktatásban, vagy a 18. életévét be nem töltött nappali oktatás munkarendje szerint középfokú oktatásban tanulmányokat folytató gyermeket nevel és egyedülálló és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 161 025,-Ft-ot, vagy nem egyedülálló, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142 500,-Ft-ot.

Az iskolakezdési támogatás összege gyermekenként évente 15 000 Ft.

Az iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelem a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól kezdődően a következő tanítási év szeptember 30. napjáig nyújtható be.


Hegyvidék

Beiskolázási támogatásra jogosult az az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán vagy egyetemen tanuló gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 86.200 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 99.800 forintot. A támogatás a tanuló nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és még nem töltötte be a 25. életévét. A támogatás iránti kérelem szeptember 30-áig nyújtható be a Népjóléti Irodán. A támogatás összege tanulónként 16 000 forint.


Erzsébetváros

Az erzsébetvárosi beiskolázási támogatás feltétele, hogy az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 131.000 forintot. Összege 1 osztályosok esetében 20 ezer, 2-4 osztályosok esetében 25 ezer, 5. osztálytól nappali tagozaton tanulóknak 23 éves korig 30.000 Ft/fő/év.


Józsefváros

A beiskolázási támogatás Józsefvárosban automatikusan jár minden első osztályos gyerek szüleinek, nem szükséges kérelmet benyújtani hozzá. A támogatás egy év végéig beváltható 15 ezer forint értékű vásárlási utalvány, amit a Józsefváros kártya elfogadó helyeken lehet beváltani. Ezen kívül van tanszergyűjtés is. Az odaérkező adományokat józsefvárosi rászoruló tanulók kapják meg.


Pesterzsébet

Beiskolázási támogatás nyújtható, annak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 450 %-át (128.250,-Ft), vagy szülő vagy más törvényes képviselő által egyedül nevelt, 3 vagy több gyermekes családban élő, illetve emelt összegű családi pótlékban részesülő gyermek esetén a szociális vetítési alap összegének 480 % -át (136.800,-Ft). A beiskolázási támogatás összege tanulónként 6 000,-Ft, a kérelmeket július 01. napjától szeptember 30. napjáig lehet benyújtani.

Ezek mellett az önkormányzat még tanszercsomagot biztosít a kerületi általános iskolák 1-4. osztályos tanulói számára, melyek az érintett iskolák közreműködésével kerülnek kiosztásra a tanév elején.

error: Content is protected !!