Ezt az extra pénzt érdemes kérni ha nyugdíjas! Egyszeri 10 ezer forintos támogatás nyugdíjasoknak, 65 év felettieknek,amiről nagyon kevesen tudnak! Augusztus 31-ig lehet igényelhető idén! Itt igényelhető a plusz pénz :

Ezt az extra pénzt érdemes kérni ha nyugdíjas! Egyszeri 10 ezer forintos támogatás nyugdíjasoknak, 65 év felettieknek,amiről nagyon kevesen tudnak! Augusztus 31-ig lehet igényelhető idén! Itt igényelhető a plusz pénz :

Figyelem!
A cikk információtartalma Kaposvár városára vonatkozik, ők vezettek be egy
vadonatúj támogatást! Egyszeri 10 ezer forintos támogatás,amiről nagyon kevesen tudnak! Augusztus 31-ig lehet igényelni!

Más önkormányzatoknál is érdemes érdeklődni, hátha ott is van ilyen támogatás! Az idősek világnapja alkalmából az önkormányzat települési támogatásban részesítheti azt a szociálisan rászoruló személyt, aki a 85. életévét betöltötte, vagy a tárgyévben betölti, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén a 200%-át
(57.000.-Ft) nem haladja meg.
A támogatás összege személyenként 10.000- Ft., amelyet az önkormányzat
tárgyévben egy alkalommal, október hónapban folyósít.
A támogatás iránti kérelmeket tárgyév augusztus 31-ig lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelemhez csatolni kell a kérelmező születési időpontját igazoló okiratot.
Mindkét támogatás iránt a kérelmeket!
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság
Szociális Irodáján lehet benyújtani az arra rendszeresített formanyomtatványon –
melyek beszerezhetőek ügyfélfogadási időben a Szociális Irodán. Kaposvár,
Noszlopy G. u. 5. szám alatt – illetve letölthetőek Kaposvár város honlapjáról is.
(www.kaposvar.hu).
A kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és családja kérelem benyújtását megelőző
hónapra vonatkozó jövedelemigazolásokat.

error: Content is protected !!