EZEK A CSALÁDOK JOGOSULTAK AZ 50,000 FT-RA!!! ÍGY KAPOD MEG!!!

A 2022. évben megállapításra kerülő

  • öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege változatlanul havi 28 500 forint,
  • rokkantsági járadék havi összege 43 100 forint,
  • nemzeti helytállásért járó pótlék megállapításánál irányadó összeghatár 2022. január 1-jétől 229 105 forint, hozzátartozói jogon járó pótlék esetén pedig  114 555 forint,
  • árvaellátás legkisebb összege havi 50 000 forint.
A 2022. január 1-je előtt megállapított árvaellátás emelése

A 2022. január 1-jét megelőzően megállapított, a 2022. januári nyugdíjemelést követően 50 000 forintot el nem érő árvaellátás összege – a kivételes árvaellátás kivételével – szintén 50 000 forintra emelkedik. A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy szociális biztonsági, szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított árvaellátás Magyarországot terhelő részét az előbb ismertetett feltételek alapulvételével, a Magyarországot terhelő ellátásrész arányának megfelelően kell megemelni.

A már folyósított árvaellátás emeléséről a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalból intézkedik.

error: Content is protected !!