Elképesztő információ!!! 2018.novemberétől havonta több, mint 135 ezer forintot kaphatsz csupán méltányossági alapon!!!! Nagyon sok családnak megjár, csek igényelni kell! EZ most végre nem alamizsna!!! ITT A HIVATALOS ISMERTETŐ, ERRŐL A 2 ALIG ISMERT LEHETŐSÉGRŐL >>>

Elképesztő információ!!! 2018.novemberétől havonta több, mint 135 ezer forintot kaphatsz csupán méltányossági alapon!!!! Nagyon sok családnak megjár, csek igényelni kell! EZ most végre nem alamizsna!!! ITT A HIVATALOS ISMERTETŐ, ERRŐL A 2 ALIG ISMERT LEHETŐSÉGRŐL >>>

Milyen esetben lehet a biztosított részére méltányosságból csecsemőgondozási díjat, illetve gyermekgondozási díjat megállapítani? Amennyiben a biztosított szülő a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási idővel nem rendelkezik.

Hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj (diplomás gyed) vonatkozásában méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.

Méltányosságból milyen összegben és milyen időtartamra engedélyezhető csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj?

A méltányosságból engedélyezhető csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj folyósításának idejét és összegét az egészségbiztosító az általános szabályoktól eltérően is meghatározhatja.
A méltányosságból megállapított ellátás időtartama csecsemőgondozási díj esetében nem haladhatja meg a szülési szabadságnak megfelelő időtartamot (168 nap), gyermekgondozási díj esetében legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig lehet méltányosságot gyakorolni.

Az ellátás alapja csecsemőgondozási díj vonatkozásában a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresénél, gyermekgondozási díj esetében a minimálbérnél nem lehet magasabb. ( a szerkesztő >>> A minimálbér 2018. janáur 1-től minimálbér 138.000 forintra emelkedik, ami azt jelenti, hogy a CSED Akár brutto 276 ezer forint, míg a GYED brutto 138 ezer forint lehet havonta méltányosságból)
A méltányosságból megállapított ellátás újabb jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet, így ha a biztosított részére méltányosságból engedélyezésre került a csecsemőgondozási díj, nem vonja maga után a gyermekgondozási díj iránti kérelem pozitív elbírálását.

CSED MÉLTÁNYOSSÁGBÓL :
Abban az esetben, ha a biztosítottnak minősülő kérelmező nem rendelkezik a csecsemőgondozási díj folyósításához szükséges 365 nap biztosítási idővel, a társadalmi szolidaritás elve alapján a kormányhivatalnak lehetősége van arra, hogy meghatározott keretek között méltányosságot gyakorolva, az általános szabályoktól eltérően állapítsa meg a csecsemőgondozási díjra való jogosultságot annak is, aki arra a méltányossági jogcím nélkül nem lenne jogosult.
GYED méltányosság alapján
Ha valaki nem rendelkezik a GYED jogosultság megállapításához szükséges biztosítási idővel körülményei, jövedelmi viszonyai azonban a GYED megállapítását indokolják, számára méltányossági alapon is csak akkor állapítható meg a gyermekgondozási segély, ha biztosított személynek minősül.
A méltányosságból megállapítható GYED folyósításának idejét és összegét az illetékes regionális egészségbiztosítási pénztár jogosult meghatározni. A GYED összege ebben azonban ebben az esetben sem haladhatja meg egy naptári napra nézve a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszerese harmincad részét.
Ha azonban a biztosított pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelme, illetve a munkanélküli ellátás alapját képező jövedelme a minimálbér kétszeresét nem éri el, ez esetben a méltányosságból folyósított GYED összege a tényleges jövedelem összegét nem haladhatja meg. A méltányosságból engedélyezett ellátás folyósításának időtartama újabb ellátás megállapítására nem jogosít.
Hová kell benyújtani a méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátás iránti kérelmet?
Méltányosságból megállapítható pénzbeli ellátás iránti kérelmet az igénylő foglalkoztatójához kell benyújtani. A saját jogú, vagy a gyermek ápolása címén igényelt táppénz folyósítására vonatkozó kérelemhez a kérelmezőnek csatolni kell az orvosi igazolást a keresőképtelenségről, valamint javaslatot, orvosi szakvéleményt a keresőképtelenség várható időtartamáról.
A foglalkoztató a biztosított pénzbeli ellátások iránti méltányossági kérelmét és a rendelkezésre bocsátott valamennyi dokumentumot a kérelem kézhezvételétől számított 5 napon belül továbbítja a székhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz.
A foglalkoztató ha társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtet, a biztosított méltányossági kérelmét, a foglalkoztató rendelkezésére bocsátott valamennyi dokumentumot, valamint a Magyar Államkincstár Központ által rendszeresített nyomtatványt kitöltve, a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megküldi a kormányhivatalhoz.
A méltányossági kérelemmel kapcsolatos eljárás során az elektronikus kapcsolattartást a jogszabály kizárja.

error: Content is protected !!