Behívót kapnak a magyarok: a kiképzésen kötelező a részvétel mindenkinek!

Behívót kapnak a magyarok: a kiképzésen kötelező a részvétel mindenkinek!

Behívót kapnak a magyarok, a kiképzésen is kötelező a részvétel. Ez derül ki abból a levélből és a hozzá kapcsolódó tavalyelőtti törvényből, amelyben arról tájékoztatnak, hogy polgári védelmi kötelezettségem áll fenn. Ennek kapcsán adatszolgáltatásra szólít fel a polgármester, a kormányhivatal pedig ennek hiányában súlyos büntetést helyez kilátásba. Továbbá akár 72 órás kiképzésre is küldhetnek behívót.


Behívót kapnak a magyarok – mi is ez az egész?

Idézek abból a törvényből, amely ezt az adatszolgáltatást megalapozza:

A polgári védelmi kötelezettség fegyveres összeütközések és katasztrófa időszakában.

 • a) az emberi élet védelme,
 • b) az emberi létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme,
 • c) a vagyonbiztonság megóvásának jogszabályban meghatározottak szerinti előmozdítása, továbbá
 • d) humanitárius feladatok ellátása

érdekében elrendelt személyes kötelezettség.

 • (2) A polgári védelem feladatait, a polgári védelmi kötelezettség teljesítésének szervezeti kereteit, valamint a polgári védelemmel összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés szabályait törvény határozza meg.
 • (3) A polgári védelmi kötelezettséggel kapcsolatos ügyekben első fokon a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes helyi önkormányzat polgármestere jár el.
 • (4) A polgári védelmi kötelezettséghez kapcsolódó feladatok ellátását fegyveres összeütközés idején a honvédelmi feladatok ellátásának elsődlegességével kell megszervezni.

9. § (1) A polgári védelmi kötelezettség

 • a) az adatszolgáltatási,
 • b) a bejelentési,
 • c) a megjelenési, valamint
 • d) a polgári védelmi szolgálat teljesítésére irányuló (a továbbiakban: szolgálatadási kötelezettség)
 • kötelezettséget foglalja magában.

(2) A polgári védelmi megjelenési és szolgálatadási kötelezettség teljesítését, valamint a település azonnali beavatkozást igénylő mentési munkálataira történő beosztást a kötelezett lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes polgármester rendeli el.

10. § (1) Mentes a polgári védelmi kötelezettség alól, aki…

itt felsorolnak sok kitételt. Ide tartoznak a 18 éven aluliak, a nyugdíjasok, de még a lelkészek és a papok is. Nekik ugyanis nem kell segíteni semmit, ha bármilyen katasztrófa történik. Továbbá az országgyűlési képviselőket is kihagyják a buliból. A teljes lista a törvényben olvasható.

Azoknak sem kell ezt vállalni, akikről a polgármester azt mondja, hogy mentesülhetnek. A törvény ezt diplomatikusan úgy fogalmazza meg, hogy mentesül, aki „egyéni helyzete” miatt nem tudja teljesíteni a polgármester szerint a védelmi szolgálatot.
Pontosan idézzük a vonatkozó részt:

A polgármester – kérelmére – a polgári védelmi kötelezettség alól legfeljebb egy év időtartamra mentesítheti azt a kötelezettet, aki

 • a) egyéni helyzete,
 • b) munkahelyi, családi vagy társadalmi kötelezettsége

miatt nem, vagy a polgári védelmi szolgálat teljesítésével elérhető előnyhöz képest aránytalanul nagy személyes áldozatok mellett tudná csak teljesíteni a polgári védelmi szolgálatot.

Nem csak adatszolgáltatásról van szó, behívót is kapnak az érintettek, ha kiképzésre küldik őket

Noha ezt elfelejtik említeni a levélben, de az Ellenszél utánajárt annak is, hogy milyen kötelességet kell vállalnia a behívottaknak.
11. § (1) A polgári védelmi szervezet tagja kiképzésre és gyakorlatra osztható be (a továbbiakban: felhívás), amelynek időtartama évente nem haladhatja meg kiképzés céljából a 40, gyakorlat esetében a 72 órát. A megjelenésre kötelezett a felhívásban megjelölt helyen és időpontban köteles megjelenni.

A polgármester a kiképzés alól is felmentést adhat

(2) A polgármester a kiképzésen és gyakorlaton való részvétel alól indokolt esetben kérelemre halasztást, illetve felmentést adhat.

Így tehát a lakhelyemen, Pápán 300 olyan embert szednek össze, akik majd segítik a háborús helyzetben a honvédséget. Kiképzést is kapunk. Kivéve a haverok, őket a polgi mentesítheti, ha erre talál valamilyen indokot.
A baj ezzel csak az, hogy meg sem kísérelték önkéntesekből létrehozni ezt a polgári védelmi csapatot. Ehelyett inkább a papokat mentesítették, a képviselőket is, na meg, akit a polgármester kérelmez, aztán a többit pedig behívják akár 72 órás kiképzésre. Mennyire lesz lelkes ez a brigád? Lehet, hogy épp olyanok maradnak ki, akik szívesen segítenének.

A bohóc fideszesek betegesen ragaszkodnak a szocializmus kellemetlen, nem jól működő elemeihez. Ezek szerint ahogy az avítt oktatási rendszerhez, úgy a besorozáshoz és a „kötelező” szó gyakori ismételgetéséhez is.

error: Content is protected !!