2018. OKTÓBER 1-TŐL ÍGY IGÉNYELHETED MEG A HAVI 46.662 FORINTOS ALANYI JOGON JÁRÓ PÉNZBELI ELLÁTÁST >>>

2018. OKTÓBER 1-TŐL ÍGY IGÉNYELHETED MEG A HAVI 46.662 FORINTOS ALANYI JOGON JÁRÓ PÉNZBELI ELLÁTÁST >>>

↓↓↓ ALANYI JOGON JÁRÓ PÉNZBELI ELLÁTÁS ↓↓↓

AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi központnál lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető.

Hol igényelheted a támogatást? Itt a válasz:

Az aktív korúak ellátása iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati hivatalánál, a kormányablaknál, valamint a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó munkaügyi központnál lehet igényelni a 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatványon, mely az igénylés helyén szerezhető be.

A támogatás jogi szabályozása : Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/20006. (III.27.) Korm. rendelet Mi a támogatás neve, hogyan és hol érdeklődjek utána? A JÁRÁSI HIVATAL aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére.

Aktív korúak ellátása lehet: a) EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS HAVI ÖSSZEGE: a) JÖVEDELEMMEL NEM RENDELKEZŐ EGYEDÜLÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2015-ben 28.500 Ft) 92 %-a, jelenleg 26.220 Ft, b) JÖVEDELEMMEL RENDELKEZŐ EGYEDÜL ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a támogatás fenti összegének és a jogosult jövedelmének a különbözete, c) CSALÁDBAN ÉLŐ SZEMÉLY ESETÉBEN a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete. ( A pontos fogalom meghatározásokat lásd a Megjegyzés rovatban.) AZ EGÉSZSÉGKÁROSODÁSI ÉS GYERMEKFELÜGYELETI TÁMOGATÁS LEGMAGASABB ÖSSZEGE 2015 január 1-jétől : 46.662 Ft, b) 23.862 Ft, abban az esetben, ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg az alábbiak szerint: AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA EGY CSALÁDBAN EGYIDEJŰLEG CSAK EGY SZEMÉLY JOGOSULT. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás feltételeinek felel meg.

Mire van szükségem az igényléshez?

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A JÖVEDELEM IGAZOLÁSÁN KÍVŰL :

a) a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, b) a közös háztartásban élő gyermek(ek)re vonatkozóan az alábbi igazolások: ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás, valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló irat.

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN a fentieken túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (szakértői bizottságnak) az érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről, illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról, vagy az egészségi állapot minősítéséről vagy b) a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.

FONTOS: amennyiben az egészségkárosodott személy a kérelméhez a fent említett szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt nem csatolta, a hatóság a szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a szakértői bizottságot.

NEM EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN ( A jogosultság feltételeinél a II.) jogosultsági csoportban felsorolt személyek tartoznak ide) esetén szükséges még a MUNKAÜGYI KÖZPONT IGAZOLÁSA az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról, illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről. AMENNYIBEN AZ IGÉNYLŐ “A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI” RÉSZBEN FELSOROLT RENDSZERES PÉNZELLÁTÁS MEGSZŰNÉSE UTÁN IGÉNYLI A TÁMOGATÁST, szükséges még az ellátás megszüntetéséről szóló határozat.

HA A KÉRELMEZŐ ÚGY NYILATKOZIK, HOGY 14 ÉVEN ALULI GYERMEKÉNEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA NEM BIZTOSÍTOTT, a köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetén csatolni kell az intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem tudja biztosítani. ABBAN AZ ESETBEN, HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN ÁLLAPÍTJÁK MEG, AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJA AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐ NAP.

error: Content is protected !!