139 ezer forint jár évente: milyen betegségek esetén, és hogyan igényelhető az adókedvezmény?

Ezen 287/2018. (XII. 21.) számú Kormányrendelet 16. Záró rendelkezései 47. § (1) bekezdése szerint : „Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lépett hatályba.
Figyelembe véve, hogy a 287/2018. (XII.21.) számú Kormányrendeletnek valamint az általa módosításra került 335/2009. (XII. 29.) számú Kormányrendeletnek nem véltünk fellelni végrehajtási utasítását, így bizonyos nem egyértelműen megítélhető kérdésekben; úm. pl. -mikortól érvényesíthető az adókedvezmény; -visszamenőlegesen (önellenőrzéssel) érvényesíthető-e a kedvezmény, -illetőleg a kedvezmény érvényesítése szempontjából megfelelő igazolás vonatkozásában a Női Liga egyik szervezete ( Egészség Hídja Összefogás – Összefogás a Mellrák Ellen) 2021. december 27. napján elektronikus levélben kereste meg a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt. Továbbiakban a Női Liga egyéb irányító hatósági megkeresést is eszközölt, valamint egyeztetünk adószakértő bevonásáról is.

Továbbá a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet – ben foglaltak az irányadók.
A személyi adókedvezmény igénybevételének feltételei
Legfőbb feltétele, hogy az igénybevétel megkezdésének pillanatában a magánszemélynek már legyen meg az orvosi igazolása a súlyos fogyatékosságról, vagy már legyen tulajdonában a határozat, hogy rokkantsági járadékra vagy fogyatékossági támogatásra jogosult. A korábbi évekre csak akkor vonatkozik a kedvezmény, ha a jogosultságot igazoló dokumentumot 2019. január 1. előtt állították ki. Az igazolás kiállításának dátumán kívül szerepel még rajta a betegség kezdetének dátuma is, illetve, hogy a betegség/fogyatékosság állandó, vagy a jövőben felülvizsgálatra kötelezett. Amennyiben végleges a minősítés, az adókedvezmény minden évben érvényesíthető. A minősítés meghatározása nem a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatásköre alá tartozó adójogi kérdés, hanem orvos szakmai kérdés.
A fogyatékossági minősítés igazolása háziorvosnál vagy szakorvosnál kezdeményezhető. A 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet melléklete határozza meg, hogy milyen igazolásra van szükség, melyet a szakambulancia vagy a kórházi osztály szakorvosa állíthat ki, illetve az kibocsájtott dokumentumok alapján a háziorvos. Az adóbevalláshoz nem kell csatolni az igazolást, azonban érdemes megtartani legalább az elévülési idő végéig, egy esetleges adóellenőrzés alkalmára.

A fogyatékossági támogatásra az igényt a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalának, mint illetékesnek kell benyújtani. A rokkantsági járadék megállapításáról szóló igényt pedig a lakóhely szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíj-megállapító szervnek.

error: Content is protected !!