Laptop hitelre! Laptop vásárlás részletre!

Áruhitel Laptopra műszaki cikkre >>> Munkáltatói igazolás nélkül is igényelhető, amennyiben jövedelmed vagy nyugdíjad bankszámlára érkezik, a bankszámla saját nevedre és tartózkodási helyed címére szól. laptop-hitelre-munkaltatoi-igazolas-nelkul

Hitelösszeg :                                 25.000 Ft -tól 2.000.000 Ft-ig
Futamidő:                                      6, 8, 10, 12, 17, 24, 30, 36 hónap
Önrész nagysága:                         (a vételár függvényében)
200.000 Ft-ig                                            önrész befizetése nélkül
200.001 Ft-tól 300.000 Ft-ig                  minimum a vételár 10%-a

                                                         300.000 Ft felett                                       minimum a vételár 20%-a

Törlesztés esedékessége: Az első törlesztés esedékessége készpénz átutalási megbízással (postai csekk) vagy banki utalással a kölcsön folyósítását követő hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a folyósítást követő hónap 9. napja, nyugdíjasok esetében a nyugdíj jóváírásának napja, amennyiben a kölcsön folyósítása és a következő hónap 7. napja között legalább 12 munkanap telt el. Egyébként készpénz átutalási megbízással (postai csekk), a folyósítást követő második hónap 7. napja, csoportos beszedési megbízással a második hónap 9. napja, nyugdíjas ügyfelek esetében pedig a nyugdíj jóváírásának napja.

törlesztés módja: készpénz átutalási megbízás (postai csekk), vagy banki átutalás. Bankszámlakivonattal történő jövedelem igazolás esetén a fizetés módja kizárólag banki átutalás.

Reprezentatív példa a különböző hiteltípusok összehasonlítása céljából:

Vételár: 625 000 Ft Referencia THM: 41,09%
Önrész: 125 000 Ft Törlesztőrészlet: 22 595 Ft
Hitelösszeg: 500 000 Ft Futamidő: 36 hónap
Rögzített éves ügyleti kamat: 34,92% Törlesztőrészletek összege: 813 420 Ft
Kezelési költség: 0 Ft A fizetendő teljes összeg
(önrész nélkül):
813 420 Ft

A referencia THM meghatározása a táblázatban megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §-a alapján. A referencia THM értéke 45,37% 2 000 000 Ft; 36 hó.

Alapfeltételek:

 • Magyar hatóság által kiállított igazolvány, állandó lakcím
 • Magyar munkahely
 • min. 18 éves életkor
 • igazolt rendszeres jövedelem
 • min. 3 hónap munkaviszony
Szükséges dokumentumok (ALAPDOKUMENTUMOK) MINDEN IGÉNYLŐTŐL:
 • Érvényes személyi igazolvány
 • Lakcímkártya (érvényes lakcímkártya esetén kártyás jogosítvány vagy útlevél is elfogadható).
 • Adókártya (amennyiben nincs APEH által kiadott igazolás eredetiben).
TOVÁBBI DOKUMENTUMOK

Munkavállaló

 • Egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás (csak banki formanyomtatvány fogadható el.)
 • Utolsó havi közüzemi számla, amely a lakcímkártyán szereplő tartózkodási címre szól.

Átutalásos törlesztés esetén:

 • Két hónapnál nem régebbi bankszámla kivonat, amely az ügyfél nevére szól, és szerepel rajta az átutalás jogcíme.
 • Átutalásos fizetési mód esetén minden esetben szükséges bankszámlakivonat!

Nyugdíjas:

 • Nyugdíjszelvény, nyugdíjas igazolvány, illetve utazási igazolvány VAGY
 • Év eleji összesítő VAGY
 • Nyugdíj igazolására alkalmas bankszámlakivonat.
 • Rokkant nyugdíjas esetén rokkantsági határozat.
 • Vezetékes telefonszámla (amennyiben nincs vezetékes telefon előfizetéses mobiltelefon számla és közüzemi számla szükséges).

Vezetékes telefonnal nem rendelkező nyugdíjasok részére a maximális felvehető hitelösszeg 100.000 Ft, önrész 0%.

Egyéni vállalkozó, cégvezető, családi vállalkozásban dolgozó:

 • Előző évi APEH jövedelemigazolás VAGY előző évi SZJA bevallás
 • Közüzemi számla (a vállalkozásnak minden esetben vezetékes telefonnal kell rendelkeznie).

Be the first to comment on "Laptop hitelre! Laptop vásárlás részletre!"

Leave a comment

error: Content is protected !!

Further report. Criminal case found 70-533 design pdf near railroad between 38th and 200-125 pdf 100-105 pdf 11th Street. Homicide. Completed. Criminal police, forensics, ambulance and emergency medical Finished. 70-533 design pdf Received, 5885. Caught the suspect yet Finished. No 300-075 exam topics suspects found. 5885, finished. Shakes looked at the finger, that root was cut off 70-533 design pdf the bones exposed bones finger. 70-533 design pdf She looked at the glittering diamond ring, those eyes, and 300-101 questions and answers pdf that twisted mouth Europe, that horrible mouth. Thriller spread 300-101 questions and answers pdf throughout her body. Emilia Shakes swimming in the water snake river during the summer camp, and absolutely did not hesitate to 300-115 tutorial jumped from the 100-foot CISSP exam topics bridge, but as long as 300-115 tutorial she thought 200-125 pdf of a hush think of Was tied into a ball, 300-115 tutorial could not move, immediately 300-075 exam topics fell into the feeling of 100-105 pdf panic like an electric shock. Because of CISSP exam topics this, CISSP exam topics 300-115 tutorial Shakes walked so fast and was so crazy 300-101 questions and answers pdf when driving. As long AWS-SYSOPS design pdf as you move, they can not catch you She heard a voice AWS-SYSOPS design pdf and quickly looked 300-101 questions and answers pdf up. A rumbling sound 70-533 design pdf came from far and louder and louder. Few pieces of 300-075 exam topics shredded paper are 100-105 pdf raised by the wind CISSP exam topics and fly along the rails. Dust circling around 200-125 pdf 300-115 tutorial her, like an angry ghost. Then there 300-075 exam topics 100-105 pdf was a 100-105 pdf 300-101 questions and answers pdf deep whine Emiliano Shakespear, a five-foot-nine patrolman, found 70-533 design pdf himself facing the locomotive of a CISSP exam topics 31-ton American-American company. The red, white, blue-faced steel behemoth is approaching her at ten miles an hour. Stop Stop She shouted. The train driver ignored her. Shakes ran to the railway, standing in the middle of the rails, swinging his legs waving his 100-105 pdf arm, signaling the driver to stop moving forward. With a long and AWS-SYSOPS design pdf harsh brakes, the 300-101 questions and answers pdf locomotive stopped. Driver head out of the window. You can not open here, she said to him. He asked her what 70-533 design pdf 300-075 exam topics it meant. She thought, he looked so young, actually driving such a large locomotive. 70-533 design pdf Here is a crime scene, please turn off 300-101 questions and answers pdf the engine. Miss, I did not see any crime. But Shakes did not have time 70-533 design pdf to listen 100-105 pdf to him long-winded. She was looking up at a gap in the barbed wire fence to the west of the viaduct. Not far CISSP exam topics from above is Eleven 300-101 questions and answers pdf Street. One way of trying to bring a 300-115 tutorial victim here is to find that there is a way to AWS-SYSOPS design pdf stop the car at Eleven Street and drag the victim across 200-125 pdf the narrow path 200-125 pdf to the edge of the cliff. If you park your car on the 37th Street AWS-SYSOPS design pdf in the 100-105 pdf horizontal direction, he CISSP exam topics may be seen by people 70-533 design pdf in the windows of 20 apartments. The train, sir, just stop 70-533 design pdf it 100-105 pdf here. I can not park the train here. Turn off the engine. In this case we can not 300-101 questions and answers pdf turn off the train 100-105 pdf engine and it must be running. You call the 300-075 exam topics dispatch or someone else to stop the train to Nankai. We can not do that. Get it right, 300-115 tutorial sir, Ive noticed the number of your car The car Youd better do it right away Shakes roared. What do you want, Miss, give me a ticket But Emilio Shakus climbed back up the steep 100-105 pdf hill again. Her poor knuckles crunched, her lips covered in lime, dirt, and her own sweat. She drilled through the gap she had found CISSP exam topics on the tracks and 300-075 exam topics turned around to study the Javets Convention Center across 11th AWS-SYSOPS design pdf 100-105 pdf Avenue and 300-075 exam topics across 300-101 questions and answers pdf the street. The convention center is full of CISSP exam topics people today - there are participants and journalists. A huge banner reads Welcome United Nations Representative. Earlier in 100-105 pdf 300-101 questions and answers pdf the morning, however, there was still no one on the street, and the murderer could easily find a parking space in the street, before 100-105 pdf the people unwittingly moved the victim to the tracks. Shakespeare strode to Eleventh Street and observed the six-lane main road, which is now 300-115 tutorial 300-075 exam topics full of traffic. Let it go She burst 200-125 pdf AWS-SYSOPS design pdf into the car sea, calmly cut 300-115 tutorial off traffic on the north lane. Several drivers tried hard to force her to issue two tickets in a row. In the end, they dragged a few rubbish bins to the center of the road as roadblocks 200-125 pdf to ensure that these good citizens abided by the 300-101 questions and answers pdf rules. I am asking 300-075 exam topics you now. They want to see you. I only know these. Because they have something, they are not, they are regular, heavy, and want. Lincoln. Tone. The handsome young man reached 300-075 exam topics for his blond hair. He was 70-533 design pdf wearing brown trousers and a white shirt, tied with a blue tie and 70-533 design pdf the bow tie was 100-105 pdf flawless. When he hired Tommar a 200-125 pdf year ago, Lyme once told him that he could wear jeans and a T-shirt to work whenever he wanted. But from that day until now, 300-101 questions and answers pdf CISSP exam topics he has been meticulously dressed. Lyme AWS-SYSOPS design pdf did not 100-105 pdf know if it was because he had kept the young man so far, but he did. No one had been in custody before Thomas before AWS-SYSOPS design pdf for six weeks, and those who resigned AWS-SYSOPS design pdf were tantamount to 200-125 pdf AWS-SYSOPS design pdf excommunication. Well, how do you tell them I told them to give me a few minutes to let me see if you got dressed first, and then they could come up. You did 200-125 pdf not ask me Self-assertion. Thank 300-075 exam topics you very much. Thomas back to 200-125 pdf 300-115 tutorial take a few steps toward the small stairs downstairs shouted Come on, gentlemen. What did they say to you, is not it Said, You have something to 300-075 exam topics hide from me. Thomas did not answer. Raim 300-075 exam topics looked at the two men up the AWS-SYSOPS design pdf stairs. 70-533 design pdf When they 300-075 exam topics first entered the room Lyme 70-533 design pdf first spoke. He said to Thomas Putting on 200-125 pdf the 300-115 tutorial curtains, you have already 300-115 tutorial disturbed the two birds too much. The actual meaning of this sentence was that he had enjoyed the bright morning 300-115 tutorial sunshine. 70-533 design pdf Can 200-125 pdf not CISSP exam topics speak. Sticking to the mouth of the 300-075 exam topics tape stinky and sticky, so that she can CISSP exam topics not pronounce a word. She felt despair more helplessly than CISSP exam topics the cold, 300-101 questions and answers pdf handcuffed metal on her wrist, compared to the short, stout fingers on 300-101 questions and answers pdf her shoulders. The CISSP exam topics taxi driver, still wearing a ski boot, led her to a dark, damp corridor that ran through the rows of pipes and plumbing to the basement of an office building. But she does not know where the exact location is. If I can speak to him T. J. 300-115 tutorial AWS-SYSOPS design pdf Kofax is a fun person. Morgan Stanley third floor of the mother of insects. A negotiator. money Do you want 300-115 tutorial money I give 200-125 pdf you AWS-SYSOPS design pdf money, a lot of money, boy. But more than a few. AWS-SYSOPS design pdf She thought the remarks more than ten times, desperately trying to seize his eyes as if she CISSP exam topics could deliver the remarks into 300-101 questions and answers pdf his head. Beg for you, she begged CISSP exam topics silently. She started thinking of her 401 k Retirement 300-115 tutorial Savings Fund an important 200-125 pdf 200-125 pdf U.S. tax deferred savings plan to AWS-SYSOPS design pdf protect retiree benefits, with about 42 million people participating and a total asset pool of more than 2 trillion. - translator, she can give her all the pensions to him. Oh, beg you She remembered the scene of the last night The man turned around after watching the fireworks, pulled them off and put handcuffs on them. He put them close to the trunk, and then re-drive the road.