Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány helyett pénzt kapnak a családok Karácsonyra!!! Orbán Viktor bejelentette a jó hírt >>> A gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt 2019. évtől kiváltó pénzbeli támogatást

Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány helyett pénzt kapnak a családok Karácsonyra!!!

Orbán Viktor bejelentette a jó hírt >>>

A gyermekvédelmi Erzsébet-utalványt 2019. évtől kiváltó pénzbeli támogatást – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) módosításának hatályba lépésével – az eddigi természetbeni ellátási forma helyett pénzbeli támogatásként igényelhették meg az önkormányzatok a rászorulók részére, a Gyer. ide vonatkozó rendelkezése alapján. A benyújtott és a Kincstár megyei igazgatóságai által felülvizsgált igénylések alapján –, mely igénylési adatok az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé megküldésre kerültek, így a családok pénzt kapnak utalvány helyett.

A 6,000 ft utalvány helyett készpénzt kapnak az arra jogosultak.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény olyan jogosultság, amely a család jövedelmi helyzete alapján természetbeni ellátásokat, kedvezményeket biztosít.

Jogosultság

  • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény abban a családban igényelhető, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át és a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló, ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.
  • Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
  • Jogosult a családbafogadó gyám is.

Igénylés

A bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely (ahol életvitelszerűen tartózkodik) polgármesteri hivatalánál lehet igényelni formanyomtatvány benyújtásával. A jogosultságról a jegyző dönt.

Természetben nyújtott támogatások

  • évente két alkalommal 6 000 Ft Erzsébet-utalvány formájában mostmár készpénz: készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható;
  • általános iskolás gyermekek esetében ingyenes tankönyv és étkezés;
  • középiskolás gyermekeknél ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;
  • felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok.
  • családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a.

Juttatási időszak

A támogatás a rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig jár. Az újabb jogosultságot a lejárat előtt három hónappal újra kell kérvényezni.

 

 

error: Content is protected !!