VÁLTOZÁS!!!! Ki lesz az örökös az új törvény alapján 2020. január 1-től? A gyerek, az unoka vagy a házastárs? MUTATJUK!

VÁLTOZÁS!!!! Ki lesz az örökös az új törvény alapján 2020. január 1-től? A gyerek, az unoka vagy a házastárs? MUTATJUK!

A magyar öröklési jog alapvetően két módot ismer az örökléssel kapcsolatban:

törvényes öröklés
végintézkedés alapján történő öröklés.

Mit örököl a házastárs a leszármazók mellett?

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során. Míg korábban a házastárs haszonélvezeti jogot örökölt, addig az új Ptk. már más alapokat fektet le.

Abban az esetben, ha van leszármazó, aki örököl, a házastárs már nem csak haszonélvezeti jogra jogosult. Igaz, a haszonélvezeti jog mértéke sem ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és egy gyermekrész a hagyaték többi részéből. – Forrás : dr. Kocsis Ildikó ügyvéd

 

error: Content is protected !!