Öröklés 2022

Öröklés 2022

Öröklés 2022

Öröklés 2022: Ki az ÖRÖKÖS az új törvény alapján? A gyerek, a szülő, az unoka vagy a házastárs? MUTATJUK!

A házastárs és a gyerekek egyenlő arányban örökölnek

A házastárs öröklésére vonatkozó szabályok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével megváltoztak, az új szabályokkal sokan nincsenek tisztában, ami sok félreértést szül. A válaszadók többsége tévesen azt gondolta, a vagyon fele a házastársat illeti, és csak a másik felén osztoznak az elhunyt leszármazói.VALÓJÁBAN AZ ELHUNYT HÁZASTÁRSA ÉS GYERMEKEI – BELEÉRTVE AZ ELŐZŐ HÁZASSÁGBÓL VAGY HÁZASSÁGON KÍVÜL SZÜLETETT GYEREKEKET IS – EGYENLŐ ARÁNYBAN OSZTOZNAK A HAGYATÉKON.
A magyar öröklési jog alapvetően két módot ismer az örökléssel kapcsolatban:

törvényes öröklés végintézkedés alapján történő öröklés.

Mit örököl a házastárs a leszármazók mellett?

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során.

A magyar öröklési jog alapvetően két módot ismer az örökléssel kapcsolatban:

törvényes öröklés – végintézkedés alapján történő öröklés.
Mit örököl a házastárs a leszármazók mellett?

Az új szabályok alapjaiban változtatták meg a házastársak helyzetét az öröklés során. Míg korábban a házastárs haszonélvezeti jogot örökölt, addig az új Ptk. már más alapokat fektet le.

Élettársak figyelem!!! Ez változott >>>

Abban az esetben, ha van leszármazó, aki örököl, a házastárs már nem csak haszonélvezeti jogra jogosult. Igaz, a haszonélvezeti jog mértéke sem ugyanaz, mint néhány évvel ezelőtt.

Az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti

a holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon; és
egy gyermekrész a hagyaték többi részéből.


error: Content is protected !!