Nav Adóbevallás 2020: GYAKORI KÉRDÉSEK, VÁLASZOK állandó frissítéssel

Nav Adóbevallás 2020: GYAKORI KÉRDÉSEK, VÁLASZOK állandó frissítéssel

1. Mi a teendő akkor, ha a gazdálkodó a koronavírus járvány miatt a kötelezettségeit nem tudja határidőben befizetni?
2020.04.09.

A koronavírus terjedésével összefüggésben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, ha az adózók a járvány- illetve a veszélyhelyzet gazdasági következményei miatt – önhibájukon kívül – nem tudnak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek, fizetési kedvezmény (fizetési halasztás, részletekben történő megfizetés, mérséklés, illetve elengedés) iránti kérelmet nyújthatnak be a NAV-hoz.

Azoknál az adózóknál (természetes személyek és gazdálkodó szervezetek), akik fizetési kedvezményi kérelmükben a fizetési nehézség okaként a koronavírus által okozott gazdasági nehézségre hivatkoznak, e körülményeket a törvényi kereteken belül fokozottan figyelembe kell venni. A kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett adózó csak elektronikusan nyújthatja be, az erre nem kötelezett adózó elektronikusan vagy papír alapon. A papíralapú kérelmet célszerű a NAV által rendszeresített nyomtatványon benyújtani. A nyomtatványok megtalálhatók a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a „Letöltések” → „Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták” → „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban.

Az elektronikus ügyintézés feltétele, hogy az adózónak legyen KÜNY tárhelye (Ügyfélkapu) vagy cégkapuja. Az elektronikus kérelem (magánszemély esetében a FAM01 nyomtatvány) a www.nav.gov.hu „Letöltések” → „Nyomtatványkitöltő programok” útvonalon érhető el. A fizetési kedvezményre irányuló kérelem benyújtásának feltételeiről és módjáról a NAV honlapján, „Segítség rendkívüli helyzetben (Covid-19)” rovatban közzétett tájékoztatókban részletes információk találhatók.

2. Ha a vállalkozó megbízott könyvelője elérhetetlen, mert például igazoltan koronavírus-fertőzött, és nála vannak a bevalláshoz szükséges iratok, dokumentumok élhet-e igazolási kérelemmel?
2020.04.09.

Ebben az esetben a vállalkozó igazolási kérelmet terjeszthet elő.

Az igazolási kérelmet a bevallási határidő elmulasztása esetén az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül, a bevallás pótlásával egyidejűleg lehet előterjeszteni.

3. Be kell-e jelenteni a NAV-hoz, ha az adózó bezárja az üzletét a koronavírus miatt?
2020.04.09.

Nem kell bejelenteni a NAV-hoz, ha az adózó az üzletét bezárja. Az üzletben működő online pénztárgép használatának 30 napon túli szüneteltetését azonban be kell jelenteni a PTGTAXUZ nyomtatványon.

4. Hogyan kell eljárnia annak az egyéni vállalkozónak, aki maga is karanténba került, hogyan teljesítheti az adókötelezettségeit?
2020.04.09.

A 2019. adóévre vonatkozóan a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók a NAV által elkészített bevallási tervezet kiegészítésével, vagy egy önállóan elkészített 19SZJA-bevallás benyújtásával tehetnek eleget bevallási kötelezettségüknek 2020. május 20-ig.

Az elkészített tervezet 2020. március 15-től megtekinthető a NAV honlapjáról elérhető (www.nav.gov.hu/nav/szja/szja) eSZJA Portálon. A felületen be kell lépni a szerkesztés menübe, meg kell adni az egyéni vállalkozói tevékenységből származó, valamint egyéb olyan jövedelmek adatait, amelyek a tervezetben nem szerepelnek, ezt követően pedig a bevallást be kell küldeni.

Bevallási kötelezettségének az egyéni vállalkozó eleget tehet önadózóként is, a 19SZJA-bevallás benyújtásával. Ha az egyéni vállalkozó a járványhelyzet miatt bármely okból nem tudja benyújtani a bevallását, akkor azt képviselője (meghatalmazottja, esetleg törvényes képviselője) is beadhatja. Képviselőként az a személy járhat el, akit az EGYKE adatlapon bejelentettek és jogosultsága kiterjed a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására is. A képviseleti jogviszonyt legegyszerűbben az eBEV portálon jelentheti be az egyéni vállalkozó vagy meghatalmazottja (ha mindketten rendelkeznek KÜNY-tárhellyel).

Ha elmulasztja a bevallási határidőt, akkor a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő tizenöt napon belül – a bevallás pótlásával egyidejűleg – igazolási kérelmet terjeszthet elő.

error: Content is protected !!