INGYEN FOGÁSZAT 2022!!! SZINTE SENKI NEM TUD RÓLA, DE ITT INGYEN VAN:

INGYEN FOGÁSZAT 2022

INGYEN FOGÁSZAT 2022

SZINTE SENKI NEM TUD RÓLA, DE ITT INGYEN VAN:

INGYEN FOGÁSZAT!!! SZINTE SENKI NEM TUD RÓLA, DE EZEKBEN A FOGORVOSI RENDELŐKBEN TELJESEN INGYENES A FOGORVOSI ELLÁTÁS >>>

Milyen papírokat kell magammal vinnem a körzeti fogorvoshoz?

Az ellátáshoz érvényes TAJ-kártya, továbbá személyazonosságot igazoló okmány (lakcímkártya) szükséges.

18 éven aluli/62 éven felüli beteg/várandós vagyok, milyen beavatkozásokért kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

A teljes körű alap- és szakellátás (orvosi munka) térítésmentes, kivéve a fogtechnikai költségeket.

62 éven felüli beteg vagyok, fogpótlást szeretnék, milyen költségekkel kell számolnom?

INGYEN FOGÁSZAT 2022 – A fogpótlások fogtechnikai díj megfizetése mellett igényelhetők, tehát fogorvosi munkadíjat nem kell fizetni. Fontos azonban, hogy a biztosító a kivehető fogpótlásokat 48 hónapos kihordási idő mellett finanszírozza, míg ez rögzített pótlás esetén 60 hónap, azaz, ennyi ideig új pótlás nem készíthető biztosítói támogatással. Amennyiben azonban a maradékfogak számában változás áll be, úgy a finanszírozás a jogszabályi időn belül is újra biztosított.

18 és 62 év közötti beteg vagyok, milyen beavatkozásokért kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

A körzeti fogorvosnál azért az ellátásért kell fizetni, amely az OEP által támogatott beavatkozáson kívül esik.

A 18 és 62 éves életkor közötti biztosítottak a fogpótlások fogorvosi munkáira teljes térítési díjat kötelesek fizetni, a technikai költségekhez nyújtott ártámogatást pedig az OEP határozza meg, tehát fogorvosi munkadíjat és fogtechnikai díjat (részleges) is kell fizetni.

GYORSKÖLCSÖN MÉG MA! BÁRLISTÁSOKNAK IS: KATTINTSON IDE

Honnan tudhatom meg, hogy mennyit kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

Az egészségügyi szolgáltató köteles jól látható helyen kifüggeszteni a térítési díjak feltüntetésével a szolgáltatónál térítési díj fizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások jegyzékét, továbbá a szolgáltatás megkezdése előtt a biztosítottat tájékoztatja az indokolt és az általa igényelt térítésköteles szolgáltatások díjáról.

A „fehér tömésért” fizetnem kell?

Az ún. fehér tömés, vagyis a fényre kötő fogtömés ugyanúgy ingyenesen jár az érvényes TAJ- kártyával rendelkező betegeknek, mint az amalgámtömés.

Milyen beavatkozásért nem kell fizetnem a körzeti fogorvosnál?

A beteg életkorától függetlenül:

– sürgősségi ellátás
– szűrővizsgálat (meghatározott gyakorisággal, pl. 18 éves kor felett évente egyszer)
– szakorvosi beutaló alapján góckutatás és más alapbetegségekhez kapcsolódó fog- és szájbetegségek kezelése
– fogmegtartó kezelés (amalgám és esztétikus fogtömés; gyökérkezelés; gyökértömés évente egyszer felszínenként)
– fogsebészeti ellátás (például foghúzás)
– fogkőeltávolítás (évente egyszer)
– ínyelváltozások kezelése

Ezek az ellátások beutaló nélkül vehetők igénybe.

Mit jelent a szűrővizsgálat?

Célja, hogy lehetőleg egész életünkön át megtarthassuk saját fogainkat. Ennek első lépése, hogy évente legalább egyszer fogászati szűrővizsgálaton vegyünk részt, ahol a szuvas fogakat, foghiányokat, ínyproblémákat ellenőrzik, valamint szájüregi rákszűrő vizsgálatot is végeznek. A fejnyak régió daganatai gyakran ilyen szűrővizsgálat során kerülnek korai felismerésre.

Ilyenkor lehetőség adódik megbeszélni a helyes fogmosási, szájápolási módszereket is, beleértve a fogköz tisztításának jelentőségét is.

Mivel tudom igazolni, hogy szűrővizsgálaton vettem részt?

A szűrővizsgálatok megtörténtét az ellátó fogorvos nyomtatvány kitöltésével igazolja. A szűrővizsgálatok elvégzésének igazolására jogosult minden fogorvos, a kizárólag magánpraxist folytató fogorvos is.

Rendelési időben megfájdult a fogam, nem jelentkeztem be előre a körzeti fogorvosomhoz, köteles engem fogadni?

Igen, tekintettel arra, hogy a fogfájás a sürgősségi ellátás körébe tartozik.

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben a sürgősségi ellátás körébe tartozó panasszal fordul a beteg fogorvoshoz, köteles őt fogadni és a megfelelő beavatkozást elvégezni, amennyiben a sürgősségi eseteken kívüli panasszal fordul a társadalombiztosítás által támogatott

A rendelési idő még nem járt le, azonban a fogorvosom már nem tartózkodott a rendelőben, szabályos ez?

A praxisjoggal rendelkező fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi kellékei között szerepel a rendelési idő meghatározása.

Amennyiben a fogorvos nem tartózkodott a rendelőben az előírt rendelési időben, adott esetben előfordulhat, hogy megsértette a feladatellátási szerződésének rendelkezését.

A praxisjoggal érintett települési önkormányzat írásban felszólíthatja a fogorvost a feladatellátási szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítésére. Ha a fogorvos a felszólítás ellenére sem tesz eleget a szerződésben vállaltaknak, az önkormányzat felmondhatja a szerződést.

Ha nem rendel a fogorvosom, kihez fordulhatok?

A praxisjoggal rendelkező fogorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi kellékei között szerepel a helyettesítésre vonatkozó rendelkezések meghatározása.

A fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a fogorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel.

A fogorvos köteles gondoskodni arról, hogy jól látható helyen (pl.a fogorvosi rendelő ajtaján) a helyettese megnevezésre kerüljön, a helyettesítő fogorvos rendelési idejének feltüntetésével egyidejűleg. (Ugyanígy jár el a fogorvos abban az esetben is, ha szabadságra megy.)

A fogorvosom gumikesztyű használata nélkül dolgozik, szabályos ez így?

A fogorvosi rendelőben fennáll annak a lehetősége, hogy a különböző testnedvek a személyzet bőrére vagy ruházatára kerülnek, ezért az egészségügyi személyzet a fertőzés veszélye miatt köteles védőeszközöket viselni. A fertőzések közvetlen terjedése ellen a személyi védelem kellékei (köpeny, sapka, maszk, gumikesztyű, nagymértékű szennyeződést feltételezve cipővédő) nyújtanak hatékony védelmet.

A „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ és a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának

Módszertani Levele alapján – mely Infekciókontroll a fogászatokon címmel jelent meg 2003-ban – minden olyan tevékenység végzése esetén, amikor az egészségügyi személyzet keze szennyeződhet a beteg vérével vagy nyálával, egyszer használatos gumikesztyűt kell viselni, azaz használata kötelező minden fogorvos és asszisztens számára. A betegek között kesztyűt kell váltani. A kesztyűk mosását kerülni kell.

Az Országos Epidemiológiai Központ 2013-ban kiadott egy ajánlást A fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzésére címmel, mely a „Johan Béla” Országos Epidemiológiai Központ és a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiuma által 2003-ban készített Infekciókontroll a Fogászatokon Módszertani Levelét váltotta fel, annak aktualizált változata, mely a módszertani levél kiadása óta eltelt időben megjelent, fogászati egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések prevenciójával kapcsolatos ajánlásokat integrálta.

Az ajánlás a korábban kiadott módszertani levélben foglaltakhoz képest, a kesztyűre, mint védőeszközre, nem tartalmazott új rendelkezést.

Iskolafogászaton milyen beavatkozásokat végezhet a fogorvos? Kell- e a szülő hozzájárulása?

Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos alapfeladata, hogy a körzetéhez tartozó gyermekeket – egyénileg és csoportosan – fogászati gondozásban részesítse, továbbá, hogy a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek megfelelően végezze.

Feladatai közé tartozik, hogy:

– évente két alkalommal a rendelőben elvégezze a tanulók csoportos fogászati vizsgálatát és kezelését
– további kezelésre szorulókat visszarendelje
– szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítsa a rászorulókat

Az óvodások esetében a szűrővizsgálatot évente legalább egyszer köteles elvégezni.

Fontos kiemelni, hogy a kisiskolások, óvodások ellátása során a szülő tájékoztatása és hozzájárulása nélkül nem történhet semmiféle beavatkozás. A fogászati szűrést megelőzően az iskola értesíti az érintett szülőket a vizsgálatokról, és egyben nyilatkozatot kér tőlük, hogy a szűrés eredményeként esetleg szükséges fogorvosi beavatkozáshoz hozzájárulnak-e, vagy csak a szűrés eredményét kérik, és más fogorvosnál kívánják igénybe venni az ellátást.

KÉRELEM LETÖLTÉS ITT

error: Content is protected !!