HOPPÁ!!! Közel 30 ezret adnak ajándékba a családoknak ISKOLAKEZDÉSRE! Csak ezt a számlát kell bemutatnod! Neked is meglesz ne aggódj!

HOPPÁ!!! Közel 30 ezret adnak ajándékba a családoknak ISKOLAKEZDÉSRE! Csak ezt a számlát kell bemutatnod! Neked is meglesz ne aggódj!

Szükséges okiratok: Az igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímigazolványa és TAJ-kártya bemutatása szükséges.

A kérelemhez csatolni kell:
– a tanszer, tanfelszerelés, tankönyv, tantárgyi munkafüzet, illetve ruházat költségeit feltüntető számlát.

Az ügyet intéző osztály: A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal lakóhely szerint illetékes járási hivatalának hatósági osztálya.

Ügyintézés határideje és díja/illetéke: 30 nap
Az eljárás díj- és illetékmentes.
Egyéb fontos tudnivalók: A beiskolázási támogatást a járási hivatal állapítja meg. A támogatás egyszeri mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (2020. évben: 28.500 Ft).

Beiskolázási támogatás

Ügyleírás: A nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben tanulmányokat folytató menekült, oltalmazott, illetve menedékes a tanulmányai folytatása érdekében – 21. életéve betöltéséig – beiskolázási támogatásra jogosult. A beiskolázási támogatás tankönyvre, tantárgyi munkafüzetre, tanszerre, tanfelszerelésre és ruházatra fordítható.

 

error: Content is protected !!