Február végéig minden család segítséget kap, itt a bejelentés a támogatásról:

Február végéig minden család segítséget kap, itt a bejelentés a támogatásról:

Az Origo összeállítást készített a támogatásokról, azok formáiról amik igényelhetőek.
A hivatalos statisztikai adatok szerint egy 19 év alatti iskolás gyermek iskolakezdése átlagosan majdnem 26 ezer forintba kerül, aminek jelentős részét a tanszerek beszerzésére fordítják a szülők. Azonban az internet és egyéb, a digitalizációhoz kötődő költségek (továbbá középiskolások vagy az egyetemi tanulmányukat most kezdők esetében az esetleges albérleti díjak, utazási költségek) további kiadásokat jelenthetnek a családok számára. Egy tavalyi felmérés kimutatta, hogy egy átlagosnak tekinthető családban, két tanköteles gyermek esetében a beiskolázás akár 80 ezer forinttal is terhelheti a családi kasszát. Ez rengeteg szülő számára jelent érdemi anyagi kihívást. Megkönnyebbülést nyújthat a tudat, hogy a rászoruló családok számos forrás lehívásával élhetnek, több helyről is kérhetnek iskolakezdési támogatást. Anyagi segítség kérhető az államtól, önkormányzatoktól és a munkavállalótól is különböző feltételekkel és összegben.Állami segítségnyújtás

A köznevelésben és a szakképzésben tanuló valamennyi diáknak biztosítja az állam az ingyenes tankönyveket, a papíralapú könyvek mellett az összes állami kiadvány ingyenesen letölthető digitális formában.

Ez főszabály szerint a tanköteles, és a már nem tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósítható. A jogosultak köre kiterjed a vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülőre, a szülővel együtt élő házastársra / élettársra, arra a személyre, aki örökbe kíván fogadni gyermeket és az erre irányuló eljárás már folyamatban van, továbbá nevelőszülőre, gyámra, a gyermekotthon, javítóintézet, büntetés-végrehajtási és a szociális intézmény vezetőjére. Saját jogon is igényelhető iskoláztatási támogatás, ezt is részletezi a kiadvány.
Fontos információ, hogy ezt a segítséget az állam a tankötelezettség fennállása alatt a tanulói jogviszony szünetelésének időtartamára is folyósítja a jogosultaknak. A családi pótlék értéke – és így az iskoláztatási támogatás – gyermekszámtól és egyéb tényezőktől függően különböző. Egygyermekes család esetében ez 12.200 forint, viszont ha egyedülálló szülő nevel egy gyermeket, az összeg 13.700 forint. Az egyéb összegek részletesen szerepelnek a kiadványban.

Munkáltatói támogatás az iskolakezdéshez

Iskolakezdési támogatást döntése szerint a szülő munkáltatója is adhat béren kívüli juttatásként, ennek összege az adott jövedelem függvénye. Egy munkáltató kétféleképpen segítheti alkalmazottját gyermekének iskolai költségeinek lefaragásában:

  • tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosító utalvány formájában, illetve
  • a cég nevére és a tanévkezdéshez szükséges felszerelésekre kiállított számla megtérítésével.

A támogatás összege gyermekenként maximum a hatályos minimálbér 30 százaléka, azaz most 33.300 forint lehet. Ez a segítség béren kívüli juttatásként adható akkor, ha a juttatásban részesülő munkavállaló családi pótlékra jogosult szülő, gyám illetve velük egy háztartásban élő házastárs, és a gyermeke köznevelési intézmény tanulója a tanév első napját megelőző 60. naptól a tanév végéig.

Fontos tisztában lenni avval is, hogy ezt a juttatást mindkét szülő megkaphatja, abban az esetben is, ha azonos munkahelyen dolgoznak. Az utalvány azonban adóköteles tétel, ami azt jelenti, hogy értékének 1,19-szerese után a munkáltatónak ez 15 százalékos jövedelemadó és 14 százalékos mértékű ehó fizetési kötelezettsége keletkezik.
Ha a munkáltató pénz formájában nyújtja az iskolakezdési támogatást a munkavállalónak, akkor ez munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül, amely után a munkáltatónak és a munkavállalónak is közteher fizetési kötelezettsége keletkezik.

Színes a paletta az önkormányzatoknál igényelhető támogatások vonatkozásában, a támogatási formák, a (legtöbbször) pénbeli összegek a fővárosban kerületenként, illetve településeként is eltérők lehetnek. Jöjjön néhány példa:

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a költségvetésének terhére iskolakezdési támogatást nyújthat annak a debreceni bejelentett lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 48.800 forintot, gyermekét egyedül nevelő kérelmező esetében pedig a havi 64.600 forintot és a háztartásban legalább egy iskoláskorú, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató gyermek él. A támogatás összege egy és két gyermek esetében 6.000 forint gyermekenként, ennél több gyermekre összesen 15.000 forint. A támogatás iránti kérelem 2022. július 1 és 2022. december 31. között nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Humán Főosztályának Szociális Osztályára.
Dombóvár Város Önkormányzata idén ismét lehetőséget biztosít arra, hogy ajándékutalvány formájában segítse a családokat. A támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki a köznevelési intézménybe járó gyermekére való tekintettel rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult, a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 114.000 forintot, a gyermek általános iskolai, vagy középiskolai hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

A támogatás összege 10.000 forint gyermekenként. Az erre irányuló kérelem 2022. szeptember 30-ig nyújtható be a Polgármesteri Hivatalnál ügyfélfogadási időben.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tanévkezdési támogatással segíti a rászoruló családokat, amelyre az idei költségvetésben 1 millió forintot szavazott meg a képviselő-testület. A tanévkezdési támogatás összege átlagosan 5.000 forint gyermekenként.
Ezzel a segítséggel azok élhetnek, akik békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek, és alapfokú vagy középfokú oktatásban vesznek részt, továbbá azok is, akik felsőfokú tanulmányokat nappali tagozaton, első évfolyamon folytatják, és családjuk a tanévkezdéssel járó költségeket szociális helyzetük miatt segítség nélkül nem tudják fedezni. A benyújtandó kérelemben pontosan és részletesen nyilatkozni kell a vagyoni helyzetről.

A tanévkezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nettó összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 százalékát (jelenleg: 38.475 forint), gyermekét egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 155 százalékát (jelenleg: 44.175 forint) nem haladja meg.A tanévkezdési támogatás megállapítható akkor is, ha a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 százalékát (39.900 forint), tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket egyedül nevelő szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 százalékát (45.600 forint) nem haladja meg. A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a család ne rendelkezzen vagyonnal. Ez definíció szerint az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja (855.000 forint, illetve 2.280.000 forint). A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani – ahol további részletek találhatóak a támogatással kapcsolatban – a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán augusztus 15. és december 31. között.Önkormányzati támogatások

Érdemes rákeresni a lakóhely szerinti városvezetés, önkormányzat honlapjára és innen letölteni a kitöltendő igénylőlapokat, vagy telefonon érdeklődni ez ügyben. Néhány példát mutatunk a fővárosi kerületekből.

Budapest Főváros X. kerületében (Kőbánya) a képviselő-testület az idei évben is segíti a kőbányai iskoláskorú gyermeket nevelő családokat a szeptemberi tanévkezdés anyagi terheinek mérséklése érdekében. A 2022. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általános iskolás korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok egyaránt részesülhetnek az 5.000 forint értékű vásárlási utalványban. A Kelet-Pesti Tankerületi Központ által ebben a kerületben működtetett általános iskolák tanulói, valamint a Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium diákjai az iskolákban vehetik át ezeket az utalványokat.
A X. kerületen kívül tanuló általános iskolás korú és a középiskolás korú tanuló gyermekek törvényes képviselői a lakcímkártya és a 2022/2023-es tanévre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával 2022. augusztus 30. és dec 31. között a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában az ügyfélfogadási időben vehetik át az utalványokat.

A Budapest Főváros XII. kerületében (Hegyvidék) az Önkormányzat tanévkezdési támogatásában az általános iskolában, szakiskolában, középiskolában, főiskolán, egyetemen tanuló azon gyermek részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 69.900 forintot, fokozottan rászoruló gyermek esetén a 80.800 forintot. A támogatás összege 13.000 forint. A támogatás a gyermek nagykorúvá válása után is megállapítható, ha szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul és a 20. életévét még nem töltötte be, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója és a 25. életévét még nem töltötte be. A támogatás iránti kérelem 2022. augusztus 15. – és szeptember 30-a között nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájára ügyfélfogadási időben, előre egyeztetve.

Budapest Főváros XXI. kerületében (Csepel) Borbély Lénárd polgármester javaslatára 2017 óta azok a csepeli lakcímmel rendelkező családok, akiknek gyermeke szeptemberben kezdi meg az általános iskola első osztályát igénylés esetén 15.000 forintos iskolakezdési támogatásban részesülnek az önkormányzattól.

Budafok-Tétény Önkormányzata rendkívüli gyermeknevelési támogatást nyújt az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családoknak.
A támogatás összege gyermekenként 15.000 forint. Amennyiben egy kerületi középiskolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján az intézményi étkeztetés térítési díjának 50 százalékos kedvezményére jogosult az önkormányzat a díj további 50 százalékát fedezi, így az étkezés ingyenessé válhat, akkor is, ha a gyermek nem ebben a kerületben jár középiskolába. Továbbá tanévenként, szakorvos által igazoltan szükséges diétás étkezés költségeihez is állapít meg hozzájárulást az önkormányzat, ha a gyermek speciális étrendje a közétkeztetésen kívülre esik.

Ezen felül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetén a család részére évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatást – alkalmanként 6.000 forintot, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára 6.500 forintot folyosít a hivatal. Mindezeken túl minden kerületi általános iskolába lépő, első osztályos gyermeket a hivatal megajándékoz tanszerekkel, iskola használati tárgyakkal.error: Content is protected !!