Családi házasok figyelem: most akár 3 és 5 millió forint közt adnak ingyenpénzt!!!

Kik igényelhetik a támogatást?

Az a nagykorú magánszemély nyújthat be pályázatot, aki:

  • magyar adóazonosító jellel rendelkezik, és
  • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik, és
  • megfelel a jövedelmi előírásnak: azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.*
  • Egy magánszemély csak egy ingatlanra igényelheti ill. egy ingatlanra csak egy pályázat kapcsán igényelhető támogatás,
  • akinek nincs lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása

A számítás módja az alábbi képlet szerint történik:

A beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme elosztva a beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek számával <= 4.850.000 Ft.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

1. CSAK NAPELEM KIVITELEZÉSÉRE

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanra vonatkozó, a pályázat beadását megelőző, a fogyasztó által kézhez kapott utolsó havi villamosenergia fogyasztási számla szerinti fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 0,0109-cel megszorzott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et), továbbá az inverter kapacitása nem haladhatja meg főszabály szerint az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb.
Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó a felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a pályázat
benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.

VAGY

2. NAPELEMRE ÉS FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSÉRE

Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelem panelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelem panelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot), továbbá az inverter kapacitása főszabály
szerint nem haladhatja meg az 5 kW-ot, melytől 20%-os mértékben el lehet térni, ha
igazolható, hogy a nagyobb kapacitású inverter bekerülési költsége alacsonyabb:


  • Kötelező a napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros energia tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése, az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-t
  • a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);
  • energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése
error: Content is protected !!