Azonnali fizetési rendszer 2020: Az azonnali utalás 2020. március 2-án indul el! Tudnivalók itt:

Azonnali fizetési rendszer 2020:

Az azonnali utalás 2020. március 2-án indul el!

Tudnivalók itt:

Az Azonnali Fizetési Rendszer (továbbiakban: AFR) 2020. március 2-án indul el a magyarországi kereskedelmi bankok, a GIRO Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank együttműködésével. Az új, nemzetközi mércével is rendkívül korszerű, de bonyolult rendszer lehetővé teszi, hogy egy legfejlebb tízmillió forintos elektronikus úton benyújtott banki átutalás pár másodperc alatt célba érjen belföldön, éjjel-nappal, az év minden napján, hétvégén és ünnepnapokon is. A szolgáltatás használata az ügyfeleknek egyszerű, kényelmes, minden szempontból megfelel a digitális korszak elvárásainak.

Hogyan lehet azonnal utalni a Takarékbanknál vezetett bankszámlákról?

 

 • A Takarék NetBankból, a Takarék e-Bankból vagy a Takarék Mobilappból lehet utalni,
 • lakossági és vállalati forint bankszámlákról, megtakarítási számlákról *,
 • magyarországi bankszámlákra *,
 • legfeljebb 10 millió forintot utalásonként.

Ha a fenti feltételeknek megfelel indított utalása, akkor minden egyéb beállítás nélkül a címzett másodperceken belül megkapja az összeget.

Például ha gyermeke napközben fölhívja telefonon, hogy előző nap elfelejtett szólni, és már csak fél óráig lehet befizetni kedvezményesen a nyelviskolai tandíjat a második félévre, akkor nem csúszott ki a határidőből, hanem a Takarék Mobilappból egyszerűen időben át tudja utalni az összeget, hiszen az azonnali fizetési rendszerben az azonnal megérkezik a nyelviskola számlaszámára.

* Mire figyeljen!

 

 • Ha állandó utalást állít be, ha kötegenként nyújtja be az utalásokat, vagy ha értéknapot tartalmaz utalása (azaz valamilyen más dátumra időzíti az utalását), akkor nem azonnal, hanem – az eddigi gyakorlat szerint – hétköznap napközben négy órán belül, egyébként a következő munkanap reggel érkezik meg az utalás a kedvezményezetthez.
 • Nem végezhető azonnali utalás tartós befektetési betétszámlákról, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kivont pénzeszközök elhelyezésére szolgáló bankszámlákról – például: óvadéki, letéti számlák – és a bank által biztosított technikai számlákról, illetve forinttól eltérő devizanemű bankszámlákról.

 

Az AFR használatával nem változik az utalás költsége. Az átutalások díja a bankszámla hirdetményében foglalt, a Takarék Netbankon vagy a Takarék e-Bankon kezdeményezett eseti forint átutalás díjával egyezik meg.

 

 

Hogyan lehet azonnali utalást fogadni a Takarékbanknál vezetett számlára?

 

Azon bankszámláink, melyekre korábbi is tudott átutalásokat fogadni, azokon a jövőben az azonnali átutalások is teljesülnek.

 

Az AFR használatával nem változik az utalás fogadásának költsége.

 

Például, ha eladja az autóját, és megállapodik egy vevővel, akkor nem kell sok százezer forintot készpénzben átadni-átvenni. A vevő ott helyben át tudja utalni a vételárat számítógépe vagy mobiltelefonja segítségével a saját bankszámlájáról, a pénz másodperceken belül megérkezik az ön bankszámlájára, így rögtön, helyben aláírhatják a szerződést, Ön pedig átadhatja a forgalmit és a kulcsokat.

 

 

Egyszerűbb az utalás másodlagos azonosítóval

 

Szintén 2020. március 2-ától már nem kell feltétlenül a bankszámlaszámot tudni ahhoz, hogy egy ügyfél azonnali utalásokat indítson vagy fogadjon. Minden bankszámlaszámhoz ugyanis lehet kapcsolni egy vagy több másodlagos azonosítót – mobiltelefonszámot, e-mail-címet, adószámot vagy adóazonosítót. Ha a számlához kapcsolt azonosítót megadja ismerősének, partnerének, akkor elég nekik azt megadniuk utaláskor a sokjegyű, bonyolult számlaszám helyett.

 

Például, ha privát e-mail-címét adja meg bankszámlaszáma másodlagos azonosítójának, akkor egy baráti sörözés végén egyben kifizetheti a számlát, a többiek pedig másodperceken belül át tudják utalni Önnek azonnali fizetéssel a saját részüket – és még a számlaszámot sem kell bepötyögniük, elegendő, ha az Ön e-mail-címét megadják az utalásnál.

 

A másodlagos azonosítókat minden ügyfél egyszerűen hozzá tudja kapcsolni bankszámlájához a Takarékbank fiókjaiban, egy számlához akár többet is. Fontos azonban tudnia, hogy ugyanazt az azonosítót nem lehet megadni több számlához, tehát egy másodlagos azonosító csak egy bankszámlához rendelhető.

 

Fontos körültekintően kiválasztani a másodlagos azonosítót. Kérjük, hogy amennyiben másodlagos azonosítója megváltozik (megszűnteti e-mail címét vagy lecseréli mobiltelefonszámát), haladéktalanul módosítsa vagy törölje azt egy Takarékbank fiókban!

 

 

Évente egyeztet a bank a másodlagos azonosítóról

 

A bank a másodlagos azonosító regisztárálását követően évente egyeztet a számlatulajdonossal az azonosító érvényességéről. Ennek során az ügyfél megerősítheti a korábban bejelentett másodlagos azonosító érvényességét, de kérheti annak törlését vagy módosítását is. Az egyeztetésről a határidő lejárta előtt legalább 30 nappal értesítést küld a bank. Ha az adategyeztetés elmarad, akkor a határidő lejártát követően azonnal törlik a másodlagos azonosítót.

 

 

Milyen újdonságokat talál a bankszámlakivonaton?

 

A bankszámlakivonaton az AFR-ben utalt tételeknél a teljesítés ideje másodperc pontossággal jelenik meg. Ugyanígy másodperc pontossággal szerepel majd a kivonatokon a kivonat készítésének záróidőpontja.

 

Ha másodlagos azonosítóra utal, akkor az utalás címzettjénél a bankszámlaszám helyett a másodlagos azonosító szerepel.

 

A másodlagos azonosító felülvizsgálatának esedékességéről is a számlakivonaton fogjuk tájékoztatni.

 

 

Lehet, hogy nem érkezik meg azonnal a pénz?

 

Előfordulhat, hogy mégsem teljesül az azonnali utalás, ennek számos oka lehet.

 

 • A küldő Bank csak akkor utasíthatja vissza az utalási megbízást, ha hibásan adta meg a megbízást az ügyfél. Ha a megbízást helyesen adták meg, de az nem felel meg az azonnali utalás feltételeinek (például több mint tízmillió forintot utalnak), akkor az az eddigi gyakorlat szerint hétköznap napközben négy órán belül, egyébként a következő munkanap reggel érkezik meg az utalás a kedvezményezetthez.

 

 • Ha a Bank azért utasítja el a megbízást, mert az ügyfél számláján nincs akkora összeg, mint amekkora utalására megbízást adott, akkor az átutalást újra kell indítania az ügyfélnek, amint van elegendő pénze a bankszámláján.

 

 • Az AFR-t működtető, állami GIRO Zrt. akkor utasítja vissza az utalást, ha az a tartalmi ellenőrzés alapján nem megfelelő, például olyan másodlagos azonosítóra utalta, amelyet nem regisztráltak vagy már nem élő azonosító.

 

 • A fogadó Bank visszautasíthatja az azonnali átutalást formai és tartalmi okokból is, például ha a banknál nem vezet számlát a kedvezményezett ügyfél.

 

 

Mit lehet tenni, ha vissza akarom kapni az elutalt pénzt?

 

Miután teljesült egy azonnali átutalás, mind az utalást elindító ügyfél, mind a küldő bank részéről felmerülhet, hogy vissza szeretnék kapni az átutalt összeget. A visszahívást a küldő bank indíthatja, ügyfele kérésére vagy saját döntése alapján. Az ügyfél bankfiókban vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kezdeményezheti a visszahívást.

 

A visszahívás végső határideje: a bank saját döntése alapján 30 nap, az ügyfél kérésére az átutalást követő 13. hónap utolsó napja.

 

A visszahívás megválaszolására 30 nap áll rendelkezésre a fogadó banknak.

 

 

Ügyeljen pénzének és adatainak biztonságára!

 

Vegye igénybe SMS-értesítési szolgáltatásunkat, hogy azonnal értesüljön a számláján vagy a bankkártyájával történő minden pénzmozgásról!

 

Vigyázzon arra, hogy senki se férjen hozzá banki ügyeihez használt

– azonosítójához,

– jelszavaihoz, PIN-kódjához,

– mobiltelefonjához, számítógépéhez.

 

Különösen ügyeljen az azonosításhoz (pl. SMS küldésre) használt mobiltelefonjára. Ha mobiljának SIM-kártyája váratlanul működésképtelenné válik, miközben a telefon nem merült le, és a térerővel sincs probléma, akkor haladéktalanul forduljon mobilszolgáltatójához egy esetleges visszaélés megelőzése végett. Ha pedig kiderül, hogy jogtalanul használják telefonszámát, azonnal értesítse a Takarékbankot.

 

 

Fizetési kérelem

 

A Takarékbank a fizetési kérelem szolgáltatást egy későbbi ütemben vezeti be.

 

A fizetési kérelem a kedvezményezett által a fizető félnek címzett fizetési kérésre vonatkozó üzenet, amely arra szolgál, hogy a kedvezményezett azonnali fizetési megbizás indítását kérje a fizető féltől. A fizető félnek elég csak ellenőriznie az utalás adatait, és jóváhagyhatja azt.

 

Például egy távhőszolgáltató küldhet fizetési kérelmet ügyfeleinek, akiknek így nem kell a csekkbefizetéshez sorban állniuk, vagy egy egyedi átutalás indításához, illetve bankkártyás fizetéshez adatokat kitölteniük, hanem egyszerűen, egy gombnyomással jóváhagyhatják a fizetési kérelmet, és számlájukról máris átutalták az előző havi távhőfogyasztás díját a szolgáltatónak.

 

Sokszereplős és bonyolult az azonnali fizetési rendszer folyamata

 

Az AFR több szereplő szoros együttműködésén, és újonnan kifejlesztett, bonyolult informatikai rendszerek gyors és biztonságos működésén alapul.

 

Míg az ügyfelek csak annyit tapasztalnak, hogy az utalás kezdeményezőjének számlájáról pár másodperc alatt a címzett számlájára kerül át az összeg, és erről mindketten értesítést kapnak, a háttérben soklépcsős folyamat fut végig.

 

 1. Az ügyfél netbankon vagy a banki mobilapplikáción beállítja az utaláshoz szükséges adatokat, majd a jóváhagyás után elküldi az utalást;

 

 1. az ügyfél bankja (küldő bank) elvégzi az azonnali átutalás végrehajtásához szükséges előkészületeket és értesíti az ügyfelét az előkészítés eredményéről, arról is, ha az átutalás nem hajtható végre, ezután pedig továbbítja az azonnali fizetési tranzakciót a a bankok közötti elszámolást végző GIRO Zrt. azonnali fizetést lebonyolító rendszerének. A GIROInstant zárolja a kezdeményező bank GIROInstantbeli teljesítési számláján az átutalás fedezetét;

 

 1. a GIRO továbbítja a tranzakciót az utalás címzettjeként feltüntetett magánszemély vagy vállalkozás bankjának (fogadó bank);

 

 1. a fogadó bank ellenőrzi, hogy a kedvezményezett ügyfélnek van-e olyan számlája, ahova azonnali utalást lehet fogadni, ezután pedig megerősíti a tranzakció elfogadását vagy visszautasítását a küldő banknak és a GIRO-nak;

 

 1. ha végrehajtható az utalás, akkor a GIRO megterheli a küldő bank számláját és jóváírja a fogadó bank számláján az összeget, majd a kiegyenlítésről értesíti mindkettőt;

 

 1. a küldő bank az utalás összegét levonja a ügyfele számlaegyenlegből és értesíti ügyfelét, hogy az átutalás sikeres volt. Eközben a fogadó bank elérhetővé teszi a tranzakció összegét a kedvezményezett ügyfél számára és értesíti az ügyfelét az összeg elérhetőségéről.

Az egész folyamatra pár másodperc áll rendelkezésre, ennyi idő telhet el az utalás elindításától a jóváírásig.

 

A tájékoztatás nem teljes körű, az azonnali fizetési rendszer egységesen 2020. március 2-án indul a magyar bankszektorban. További tudnivalók >>>

 

Az Azonnali Fizetési Rendszerről és a másodlagos azonosítókról részletes tájékoztatót az MNB hivatalos oldalán a https://mnb.hu/azonnalifizetes weboldalon, a Takarék NetBankjának, Takarék e-Bankjának, Takarék Mobilappjának postafiókjában talál, valamint személyesen érdeklődhet a Takarékbank bankfiókjaiban.

Kérdés esetén kérjük,forduljon fióki kollégáinkhoz vagy hívja telefonos Ügyfélszolgálatunkat a + 36 1 311 3110-es telefonszámon.

error: Content is protected !!