Pár órája közzétették a HIVATALOS listát – HA ÖN is rajta van, AZONNALI ÁRAMSZÁMLA KEDVEZMÉNYT KAP! Azt is eláruljuk, hogy miért >>>

Pár órája közzétették a HIVATALOS listát – HA ÖN is rajta van, AZONNALI ÁRAMSZÁMLA KEDVEZMÉNYT KAP!


Azt is eláruljuk, hogy miért >>>

Ki lehet védendő fogyasztó?Az új villamos energia törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi Magyarországon. Mindez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia árát nem érintik. Védendő fogyasztó lehet fogyatékkal és szociálisan rászoruló is:
Fogyatékkal élők azok a személyek, akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülnek.

Ki lehet védendő fogyasztó?Az új villamos energia törvény a legnehezebb helyzetben lévő fogyasztókat védelem alá helyezi Magyarországon. Mindez azt jelenti, hogy a védendő fogyasztók jogosultak bizonyos kedvezményekre, szolgáltatásokra, melyek azonban a villamos energia árát nem érintik. Védendő fogyasztó lehet fogyatékkal és szociálisan rászoruló is:
Fogyatékkal élők azok a személyek, akik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy a vakok személyi járadékában részesülnek.

Időskorúak járadékában részesül;aktív korúak ellátására jogosult;települési támogatásban részesül;ápolási díjban részesül;rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagynevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket;a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll,a Szoctv. 38-39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.


error: Content is protected !!