448 ezer forintos támogatás egy összegben a Kormányhivataltól!

448 ezer forintos támogatás egy összegben a Kormányhivataltól!

448 ezer forintos támogatás egy összegben a Kormányhivataltól! Mindenképpen kell hozzá kérelem – itt!!! Itt vannak a legfontosabb tudnivalók, amit tudnod kell az ellátásról! KINK JÁR, MILYEN FELTÉTELEKKEL, MEKKORA ÖSSZEGBEN, HOGYAN KÉRVÉNYEZHETŐ AZ EGY ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁS!

Friss hírek >>

Kérlek segíts egy megosztással, hogy minél több emberhez eljusson a hír, mert arról a lehetőségről, hogy egy összegben is kérhető a támogatás szinte senki nem tud! Köszönöm!
Kérelem kell hozzá!

EGYÖSSZEGŰ KIFIZETÉS : KORMÁNYABLAKOK HATÁSKÖRE!

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő álláskereső, a járadék folyósítási idejének kimerítését megelőzően határozatlan időtartamú teljes, vagy legalább napi négy óra munkaidejű részmunkaidős munkaviszonyt létesít, akkor kérelmére a folyósítási időből még fennmaradó időtartamra járó juttatás meghatározott mértékét egy összegben ki kell æzetni a folyósítási idő letelte után, amennyiben a munkaviszony folyamatosan fennáll. Az 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 27.§ (8) bekezdésbenmeghatározott egy összegben kiæzetendő juttatás mértéke a még hátralévő időtartamra járó juttatás összegének 80 százaléka.
Egy összegben 3 hónap kifizetve 414 ezer forint!
Hol intézhetem el? Fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala
Ügyintézés határideje : 21 nap.
További részletek az egyösszegű kiæzetésről :
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/15/MUNKP00064
A támogatást a következő törvény szabályozza :
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a
munkanélküliek ellátásáról 27. § (8)-(11) bekezdés,
állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és
munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek
hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014
(XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja, 10.
§ (1) bekezdés, 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárásés szolgáltatás általános szabályairól 21.§ a), 33. § (1),
71-72. §, 98. § (2)-(4) bekezdések,
az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi
kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi
területéről 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
34/2009. (XII.30.) SZMM rendelet az álláskeresési
járadék és álláskeresési segély megállapításához
szükséges igazolólapról.
AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZÉRE – az 1991. évi IV.
törvényben meghatározott feltételek szerint –
ÁLLÁSKERESÉSI ELLÁTÁSKÉNT ÁLLÁSKERESÉSI
JÁRADÉK, nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint
költségtérítés JÁR. A JÁRADÉK NAPI ÖSSZEGE A
FOLYÓSÍTÁS TELJES IDŐTARTAMA ALATT a
járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet
magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező
legkisebb munkabér napi összegénél.
Erről bővebb tájékoztatást a helyileg illetékes kormányablaknál tud kérni, illetve ezen az e-mail címen
: E-mail: 1818@1818.hu

error: Content is protected !!